Blogi

Organisaatioiden muutoskyvykkyys, jota tässä ajassa tarvitaan, perustuu siihen millaista yhteistyötä sen sisällä ja yhdessä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa voidaan tehdä. Fasilitointi mahdollistaa yhteistyön joka ei perustu titteleille tai totutuille rooleille, vaan aidolle vuorovaikutukselle ja yhdessä määritellyille tavoitteille.