0440-362836 silja@toimisto2030.fi

Kestävä tulevaisuus tehdään tänään.

Palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen oivalluttaja.
Kestävän strategian kumppani.
Tietoiset valinnat.

Toimisto2030 on kuopiolainen konsulttiyritys, joka on perustettu oivalluttamaan organisaatioiden tulevaisuusajattelua, muutosjoustavuutta ja yhteiskehittämistä. Lisäksi tuemme fasilitoimalla eri toimija-/ toimialaverkostojen yhteistyötä kestävän kehityksen arvoketjujen tunnistamiseen, löytämään siilot ylittäviä hyötyjä ja rakentamaan monialaisia ratkaisuja palvelumuotoilun keinoin.

Silja Huttunen, Oivalluttaja, palvelumuotoilija, CEO

Mitä tehdään?

Muuttuva maailma edellyttää meiltä kaikilta joustavuutta sekä liiketoimintaympäristön että asiakkaiden toimintaympäristön muuttuessa. Toisaalta kestävät ratkaisut edellyttävät uudenlaista toimialojen välistä yhteistyötä.
Mutta mistä uudet ratkaisut ja muutosjoustavuus? Mikä avuksi kun sisäiset prosessit eivät riittävästi taivu nopeisiin muutostarpeisiin?
Toimisto2030 on apunasi tutkimalla, fasilitoimalla ja valmentamalla:

Asiakasymmärrys

Customer insight. Se mistä kaikki lähtee liikkeelle ja mistä löytyy parhaiden ratkaisujen avaimet. Myös uusien asiakasryhmien etsintään ja tavoittamiseen.

Tulevaisuuskyvykkyys

Perinteinen ennakointityö on raskasta maailman muuttuessa jatkuvasti.  Oivalluttava tulevaisuustyöskentely lisää motivaatiota ja tiimin eri osaamisten hyödyntämistä.

Yhteiskehittäminen

Yhteiskehittäminen voi olla vuorovaikutusmuotoilua ja pohjustaa sitoutunutta yhteistyötä. Eri toimijoiden ja toimialojen välistä yhteistyötä edistää jämäkkä mutta innostava fasilitointi.

Kestävät ratkaisut

Kestävät ratkaisut pohjautuvat tietoisiin päivittäisiin valintoihin. Selkeä arvopohja johdonmukaistaa päätöksentekoa ja lisää työn merkityksellisyyttä.

Asiakaslähtöisyys ja palvelumuotoilu kestävien ratkaisujen tukena

Avullamme hahmotat ajankohdan, fokuksen ja sopivat keinot ratkaisujen yhteiskehittämiselle. Kehittämisprosessi fasilitoidaan tarvittaessa pilotointiin ja vaikuttavuuden mittaamiseen saakka.

Autamme ymmärtämään kuinka organisaatiosi asemoituu kestävän maailman ekosysteemiin. Pienet teot mahdollistavat suuret muutokset.

Toimisto2030 on perustettu vuonna 2021. Työpaja- ja projektiosaamista on kerätty vuodesta 2008. Työvuosia on yhteenlaskettuna 27 ja osaamista

osallistavaa työpajaa

asiakaslähtöistä kehittämisprojektia

etäkokousta

trekkausta isojen ideoiden äärellä

(kuvassa vasemmalta)

Johanna Roponen. Strategi ja muutoksen muotoilija.

Silja Huttunen. Oivalluttaja ja palvelumuotoilija.

Saara Hanhela. Kokoaja ja fasilitaattori.

vaikuttavuus on taitoa

Kestävä kehitys vaatii tekoja. Agenda2030 tarjoaa aitoja mahdollisuuksia, mutta niiden ymmärtämiseen ja konkretisoimiseen tarvitaan apua. Toimisto2030 ei tee viherpesua vaan on apunasi rakentamassa organisaatiosi läpileikkaavaa strategiaa, joka mahdollistaa pienet teot ja suuret vaikutukset.

Kestävät ratkaisut vaativat lähtökohdakseen syvällisen asiakasymmärryksen sekä aitoa yhteistyötä eri siilojen ja toimijoiden välillä. Konkreettiset tavoitteet ja jaettu ymmärrys niiden sisällöstä vievät eteenpäin.

Tässä meidän osaaminen on huipussaan: yhdistämme palvelumuotoilun, projektityökalut, ilmastotavoitteet sekä käyttäytymisen- ja asenteenmuutoksen tutkimuksen.

Ps. Coming up: Kestävä tulevaisuus ja muutokset tarvitsevat sekä puhetta että tekoja. Toimisto2030 podcastissa teemme ymmärrettäväksi Agenda 2030 tavoitteita yhdessä eri alojen yritysten kanssa. Tuomme esille tekoja, joita jo tehdään.

Ajankohtaista

Toimisto2030 tuottaa yhteistyössä Snellman EDUn kanssa palvelumuotoilun valmennussarjan 30.3.-25.5.2021 välisellä ajalla.

Kahden viikon välein toteutuva etävalmennus pitää sisällään luento-osuudet, vaihtuvat vieraat eri toimialoilta, sekä palvelumuotoilutyökalun perehdyttämisen.

Tervetuloa mukaan ! Ilmoittautumiseen pääset tästä

Valmennuskokonaisuuden aikana opit palvelumuotoilun perusteet ja kuinka hyödyntää palvelumuotoilua kestävien ratkaisujen tukena. Voit myös halutessa työstää omaa palvelumuotoilucasea valmennussarjan aikana.

Valmennuksessa hyödynnetään kahta virtuaalista yhteiskehittämisen alustaa, joten saat kokemuksen ja vinkit myös Pollevin ja Padletin käyttämiseen omissa projekteissasi.

[/et_pb_column]

Me ollaan varmoja, että tulevaisuuden toimisto rakentuu erilaisia tulevaisuuskuvia kartoittaen, ratkaisuja yhteiskehittäen ja rakentamalla aktiivisesti parempaa maailmaa.

[/et_pb_column]

on opittu ja onnistuttu

Meille iloa tuottaa projektit, joissa asiakas hyppää kokemukseen mukaan. Yhteiskehittäminen on viime kädessä vastavuoroinen prosessi, joka opitaan parhaiten tekemällä yhdessä. Ohessa asiakkaiden näkökulmia:

“Silja johdatti opiskelijoita tunnistamaan työyhteisön monimuotoisuuden ja moninaisuuden ilmentymistä sekä vahvuuksia, ja avasi keskustelua yhteiskehittämisestä olennaisena osana työyhteisön johtamisessa.”

Anna Laitinen

Rastor- instituutti. 1/ 2021.

“Opiskelijoiden oli helppo samaistua ihmisläheiseen tapaan hyödyntää palvelumuotoilua. Osasit tiivistää ja konkretisoida asioita lyhyessä ajassa.”

Sanna Soppela
UEF Aducate. 2/ 2021.

“Toimisto2030 on mukana ilmastoturvallisuustyössä alueellisen vaikuttavuuden lisäämisessä. Olen tehnyt Siljan kanssa pitkään yhteistyötä ja hänen osaaminen tuo täsmennettyä kohderyhmäymmärrystä moninaisen verkostotyön vahvistamiseksi. ”

Jyri Wuorisalo

Savonia AMK. 2/ 2021

“Siljalla oli merkittävä rooli Saimaa-ilmiö goes Bauhaus työpajan moderoimisessa ja eteenpäin kuljettamisessa. Hänellä on osallistava ja kannustava tapa viedä seminaareja eteenpäin, jolloin myös ne, joille aihe on uusi, pääsevät hyvin mukaan. Näin syntyi myös konkreettisia uusia kohtaamisia ja uutta tulokulmaa – juuri Uuden Bauhausin hengessä. ”

Sari Kaasinen

Saimaa-ilmiö 2/ 2021

tehdään yhdessä parempi

Tämä nettisivu rakentuu vielä ja löydät jatkossa enemmän sisältöä.
Mutta yhteiskehittämisen hyödyt selkiää heti ensimmäisellä puhelulla.
Soita tai meilaa ja jutellaan lisää!

Silja Huttunen, Oivalluttaja, CEO
p. 0440-362836
silja@toimisto2030.fi