0440-362836 silja@toimisto2030.fi

Kestävä tulevaisuus tehdään tänään.

Toimisto2030 on kestävän tulevaisuuden muotoilutoimisto Kuopiossa.


Mistä uudet ratkaisut ja muutosjoustavuus?
Mikä avuksi, jos sisäiset prosessit eivät riittävästi taivu nopeisiin muutostarpeisiin?
Miten rakennetaan kestävää yhteistyötä?

Toimisto2030 on apunasi tutkimalla, fasilitoimalla ja valmentamalla palvelumuotoilun ja tulevaisuusajattelun menetelmillä. Kestävän kehityksen tavoitteet Agenda2030 kaiken kattavana kartturina.

Ei mitään turhaa. Oivaltavia ratkaisuja tiiviissä paketissa, jolla sinun ja tiimisi muutosjoustavuudesta tulee sekä luonnontila että tekemistä yhdistävä voima.

Visio ja missio

Toimisto2030 toiminnan tiekarttana toimii YK:n kestävän kehityksen maailmanlaajuinen toimenpideohjelma Agenda 2030. Sen pyrkimyksenä on ehkäistä ilmastonmuutosta ja lisätä toimialat ylittävää yhteistyötä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Olemme sitoutuneet tukemaan kaikkia 17:ää YK:n kestävän kehityksen tavoitetta ja tunnistaneet viisi olennaisinta tavoitetta toimintamme ja sidosryhmiemme kannalta. Toimisto2030:n missio on auttaa yrityksiä asemoimaan toimintansa kestävän kehityksen eli Agenda2030 tavoitteisiin

”Kuljen rinnalla oivaltamassa yhdessä  kuinka kestävät ratkaisut syntyvät. Tulevaisuusajattelu ja innostus tuovat uudenlaisen yhteistyön äärelle. Palvelumuotoilu ja yhteiskehittäminen vievät uudet näkymät käytäntöön ja vahvistavat muutosjoustavuutta. Lisääntynyt tietoisuus omista ja jaetuista arvoista lisää tavoitteiden merkityksellisyyttä. ”

Silja Huttunen, Oivalluttaja, palvelumuotoilija, CEO 

Käsittelemme kestävää kehitystä ja Agenda-tavoitteita arvoketjun perspektiivistä. Keskitymme luomaan arvoa asiakkaille ja sidosryhmille oivalluttamalla uusia kestävän kehityksen toimintamalleja ja prosesseja. Sellaisia, jotka lisäävät arvoa yrityksen tai organisaation tarjontaan, sisäisiin toimintamalleihin ja syventävät niihin sitoutumista läpi koko organisaation. Näin liiketoimintamme edistää myös Agenda2030 tavoitteita laajemassa mittakaavassa. 

Tulevaisuus­­kyvykkyydellä
ja yhteiskehittäen kohti
kestävää tulevaisuutta

 

Vuonna 2021 Toimisto2030 piti (päivitetty heinäkuussa)

osallistavaa työpajaa

valmennusta

verkostopalaveria

palautumis- harjoitusta