0440-362836 silja@toimisto2030.fi

Kestävä tulevaisuus tehdään tänään.

Toimisto2030 on kestävän tulevaisuuden muotoilutoimisto Kuopiossa.

” En myy varsinaisesti konsultointia enkä palvelua. Sen sijaan kuljen organisaation rinnalla oivaltamassa yhdessä kuinka kestävät ratkaisut syntyy. Tulevaisuusajattelu ja innostus saattavat uudenlaisen yhteistyön äärelle. Palvelumuotoilu ja yhteiskehittäminen vie uudet näkymät käytäntöön ja vahvistaa muutosjoustavuutta. Lisääntynyt tietoisuus omista ja yhteisistä arvoista lisää tavoitteiden merkityksellisyyttä.

Palvelumuotoilu yhdistettynä sosiaalipsykologiseen ymmärrykseen ihmisen ja ryhmien käyttäytymisestä, on ajattelutapa, joka jokaisen on mahdollista omaksua – asiakkaan, työporukan ja itsensä eduksi. Ei ole tarkoituksenmukaista, että konsultti yrittää kertoa mitä tehdä – tehdään yhdessä kestävä tulevaisuus. ”

Silja Huttunen, Oivalluttaja, palvelumuotoilija, CEO

Mitä tehdään?

Muuttuva maailma edellyttää meiltä kaikilta joustavuutta sekä liiketoimintaympäristön että asiakkaiden toimintaympäristön muuttuessa. Toisaalta kestävät ratkaisut edellyttävät uudenlaista toimialojen välistä yhteistyötä ja osallistavia ekosysteemejä.
Mutta mistä uudet ratkaisut ja muutosjoustavuus? Mikä avuksi kun sisäiset prosessit eivät riittävästi taivu nopeisiin muutostarpeisiin? Miten rakennetaan kestävää yhteistyötä?
Toimisto2030 on apunasi tutkimalla, fasilitoimalla ja valmentamalla:

Asiakasymmärrys ja tulevaisuustyöpajat

Se mistä kaikki lähtee liikkeelle ja mistä löytyy parhaiden ratkaisujen avaimet. Asiakasymmärrys ja tulevaisuustyöpajat osallistaa ja sitottaa. Uusien tulevaisuuskuvien ja myös uusien asiakasryhmien etsintään ja tavoittamiseen.

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilun prosessi mahdollistaa kestävien ratkaisujen löytämisen ja nopean pilotoinnin. Yhteiskehittäminen pohjustaa sitoutumista yhteistyöhön. Eri toimijoiden ja toimialojen välistä yhteistyötä edistää jämäkkä mutta innostava fasilitointi.

Tietoiset valinnat

Kestävät ratkaisut pohjautuvat tietoisiin päivittäisiin valintoihin. Selkeä arvopohja johdonmukaistaa päätöksentekoa ja lisää työn merkityksellisyyttä. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet Agenda2030 toimii viitekehyksenä kohti kestävää tulevaisuutta.

Tulevaisuustyöskentely ja palvelumuotoilu vievät kohti kestävää tulevaisuutta

Kokoamamme asiakasymmärrys auttavat rakentamaan hyvää asiakaskokemusta myös muuttuvassa maailmassa. Tulevaisuustyöpajat osallistavat ja innostavat katsomaan tämän päivän yli kohti yhteistä tulevaisuutta – yli siilojen, sukupolvien ja toimialarajojen. 

Avullamme hahmotat ajankohdan, fokuksen ja sopivat keinot ratkaisujen yhteiskehittämiselle. Perehdytämme organisaatiosi palvelumuotoiluun tai tarjoamme osaavat kädet tekemään työn tukenasi.

Autamme ymmärtämään kuinka organisaatiosi asemoituu kestävän kehityksen viitekehykseen ja millaiset ekosysteemit auttavat lisäämään muutosjoustavuutta. Mitkä arvot teitä yhdistää ja ohjaavat kestävään tulevaisuuteen? Pienet teot mahdollistavat suuret muutokset.

Toimisto2030 on perustettu vuonna 2021. Työpaja- ja projektiosaamista on kerätty vuodesta 2008. Työvuosia on yhteenlaskettuna 27 ja osaamista

osallistavaa työpajaa

asiakaslähtöistä projektia

etäkokousta

trekkausta isojen ideoiden äärellä

[/et_pb_column]

on opittu ja onnistuttu

Meille iloa tuottavat projektit, joissa asiakas hyppää kokemukseen mukaan. Tulevaisuusajattelu ja palvelumuotoilu on viime kädessä vastavuoroinen prosessi, jossa opitaan parhaiten tekemällä yhdessä. Ennen kaikkea: kestävää tulevaisuutta tehdään yhdessä.
Ohessa asiakaskokemuksia:

“Silja johdatti opiskelijoita tunnistamaan työyhteisön monimuotoisuuden ja moninaisuuden ilmentymistä sekä vahvuuksia, ja avasi keskustelua yhteiskehittämisestä olennaisena osana työyhteisön johtamisessa.”

Anna Laitinen

Rastor- instituutti. 1/ 2021.

“Opiskelijoiden oli helppo samaistua ihmisläheiseen tapaan hyödyntää palvelumuotoilua. Osasit tiivistää ja konkretisoida asioita lyhyessä ajassa.”

Sanna Soppela
UEF Aducate. 2/ 2021.

“Toimisto2030 asiakaslähtöinen tuotteistustyöpaja toimii oivallisesti myös yhteisöille, joille palvelumuotoilu on täysin vierasta. Osallistujilta tuli erityisesti kiitosta Siljan helposti lähestyttävästä ja ammattitaitoisesta otteesta työpajan vetämiseen. Saatiin juuri sitä mitä tilattiin!”

Mika Tsupari
Elinvoimainen Kangaslampi -hanke. 3/ 2021.

“Toimisto2030 on mukana ilmastoturvallisuustyössä alueellisen vaikuttavuuden lisäämisessä. Olen tehnyt Siljan kanssa pitkään yhteistyötä ja hänen osaaminen tuo täsmennettyä kohderyhmäymmärrystä moninaisen verkostotyön vahvistamiseksi.”

Jyri Wuorisalo

Savonia AMK. 4/ 2021.

“Siljalla oli merkittävä rooli Saimaa-ilmiö goes Bauhaus työpajan moderoimisessa ja eteenpäin kuljettamisessa. Hänellä on osallistava ja kannustava tapa viedä seminaareja eteenpäin, jolloin myös ne, joille aihe on uusi, pääsevät hyvin mukaan. Näin syntyi myös konkreettisia uusia kohtaamisia ja uutta tulokulmaa – juuri Uuden Bauhausin hengessä.”

Sari Kaasinen

Saimaa-ilmiö 2/ 2021.

tehdään yhdessä kestävä tulevaisuus

Silja Huttunen, Oivalluttaja, CEO
p. 0440-362836
silja@toimisto2030.fi

Y-tunnus 3176596-2