0440-362836 silja@toimisto2030.fi

Osaamiset käytettävissäsi

Palvelumuotoilija ja sosiaalipsykologi, tulevaisuustaajuusvalmentaja Silja Huttunen perusti Toimisto2030 vuonna 2021. 

Silja uskoo yrittäjänä yhteiskehittämiseen. Yhteistyössä toimii hieno osaajien porukka ! Ota rohkeasti yhteyttä tai jätä yhteydenottopyyntö.

Silja Huttunen

Silja Huttunen

Oivalluttaja, palvelumuotoilija, CEO

Silja (VtM) on Toimisto2030:n into ja oivallus. Jostakin syystä – osallistuipa Siljan valmennukseen aivan palvelumuotoilun vasta-alkajana, tai fasilitoituun työpajaan kaiken nähneenä ammattilaisena – hämmästyy siitä kuinka tehokasta lempeä oivalluttaminen voikaan olla. Siljaa motivoi tutkitun tiedon mallintaminen rautalankamuotoon, sekä omien valintojen ymmärryksen lisääntyminen tehtäessä yhteistyötä toisten kanssa.

Mari Romppanen

Mari Romppanen

Selkeyttäjä, konsultti


Mari (BASc, Hospitality Administration&Management) on Toimisto2030:n yhteistyöasiantuntijana selkeyttäjä ja konsultti. Mari on kupliva aikaansaaja joka pitää huolta, että asiat menevät eteen päin ja kohti tavotteita. Marin monipuolinen tausta yritysmaailmassa on antanut näkemystä erilaisten organisaatioiden toiminnasta sekä kyvyn viestiä ja paketoida hankalallekin tuntuvat asiat tiiviiseen, ymmärrettävään muotoon.

Johanna Roponen

Johanna Roponen

Tutkija, muutoksen muotoilija

Johanna (TtM) Toimisto2030:n yhteistyöasiantuntijana on käyttäytymisenmuutoksen tutkija ja palvelumuotoilja. Johanna on sinnikäs ja luotettava projektien edistäjä. Johanna omaa laajan sote-alan kokemuksen ja sanottaa palveluiden tekniset yksityiskohdat ymmärrettävään muotoon – aina asiakaskokemus ja käytettävyysnäkökulma edellä.

 

Saara Hanhela

Saara Hanhela

Kokoaja, ilmastoinnostaja

Saara (YtM) on Toimisto2030:n yhteistyöasiantuntijana ilmastoinnostaja ja tulevaisuustyöskentelyn fasilitaattori. Monipuolisen projektikokemuksensa myötä Saaralla on erityinen kyky tunnistaa monimutkaisista himmeleistä kohdat, joissa asiat alkaa tapahtua – ja saada laaja joukko ihmisiä yhteiseen tekemiseen mukaan.

Kestävä tulevaisuus tehdään yhdessä

Ilmastonmuutos on kinkkinen ongelma, jossa tarvitaan yhteisen agendan oivalluttamista ja eri osapuolten motivaation tuomista yhteen sekä kykyä katsoa tulevaisuuteen ja luoda uudenlaisia ekosysteemejä. Palvelumuotoilijana ja sosiaalipsykologina uskon, että kestävää tulevaisuutta rakennetaan ennakkoluulottomasti toisten kanssa. Olen työskennellyt työpajojen, muutoskyvykkyyden ja asiakaslähtöisten projektien parissa vuodesta 2008 lähtien. Tavoitteellisella työskentelyllä voidaan aidosti vaikuttaa yhteistyön laatuun sekä henkilöstö- ja asiakaskokemukseen. Sen vuoksi syntyi Toimisto2030: kestävän tulevaisuuden muotoilutoimisto.

Laaja-alaisen asiantuntijaverkostoni kanssa olen yhdessä oivaltamassa uutta, agenttisi asiakasymmärrykseen, rakentamassa henkilöstölähtöistä kestävää strategiaa, pohjustamassa tuloksekasta yhteistyötä ja kannustamassa eri osapuolia yhteisiin tavoitteisiin.

Kyky katsoa nykypäivän yli tulevaisuuden mahdollisuuksiin, toimialarajat ylittävä yhteiskehittäminen ja lisääntynyt tietoisuus arvoista ja kestävän kehityksen tavoitteista toteutuu kaikessa mitä me tehdään organisaatiosi avuksi – ilolla.

Silja Huttunen
Oivalluttaja, palvelumuotoilija, CEO

Vanhat opit eivät riitä. On valjastettava ihmisten luontainen  kapasiteetti eli luovuus käyttöön.” Siihen tarvitsemme tulevaisuustaitoa, asiakasymmärrykseen perustuvaa palvelumuotoilua sekä oivalluksia kiertotalouden mahdollisuuksista kohti kestävän tulevaisuuden ratkaisuja  – yli toimialarajojen. 

Ei mitään turhaa. Oivaltavia ratkaisuja tiiviissä paketissa, jolla sinun ja tiimisi muutosjoustavuudesta tulee sekä luonnontila että tekemistä yhdistävä voima – kohti kestävää tulevaisuutta.