Meistä

Kinkkisten haasteiden maailmassa tarvitsemme kykyä katsoa tulevaisuuteen ja luoda uudenlaista yhteistyötä – ottaa roolia systeemisen muutoksen luomisessa. Meillä on missio vauhdittaa siirtymää kestäviin tekoihin ja strategioihin.

Toimiston into ja oivallus Silja on työskennellyt työpajojen, muutoskyvykkyyden ja asiakaslähtöisten projektien parissa vuodesta 2008 lähtien. Tutkimus ja kokemus osoittavat, että yhteisiin tavoitteisiin ja niiden laatuun voidaan työpajatyöskentelyllä vaikuttaa – ja lisätä siten asiakasarvoa ja kilpailuetua. Sen vuoksi syntyi Toimisto2030 Oy, kestävän tulevaisuuden muotoilutoimisto.

Tiimimme koostuu oman alansa huippuosaajista, yrittäjistä, joilla on yhteinen arvopohja ja halu edistää kestävää tulevaisuutta. Ydintiimin lisäksi verkostossamme on osaamista niin graafisen suunnittelun kuin tekoälynkin osalta. Kokoamme sopivan osaajajoukon yhteistyöhön kunkin projektin tarpeen mukaan. Tehdään yhdessä parempi.

Ilolla, Silja ja kumppanitIlo – Ilo on meille enemmän kuin arvo. Se toimii kuin indikaattorina varmistaen, että olemme arvopohjaamme sopivien aiheiden äärellä. Maailmassa tapahtuu isoja asioita, jotka voivat aiheuttaa meissä syvää huolta – toisinaan jopa surua. On raskasta olla jatkuvasti surullinen tai huolissaan. Me työskentelemme huolestuttavien asioiden parissa ilon kautta; kulmien kurtistelun sijaan kohtaamme haasteet avoimella ja luovalla mielellä. Meille on tärkeää, että ilo näkyy vahvasti arjessa, jotta pystymme tartuttamaan sen asiakkaisiimme. 


Toivo – Mitä on ilman toivoa? Maailma on täynnä uhkia, jotka synnyttävät haasteita. Me tunnistamme ja tuomme näkyviin näitä haasteita, mutta haluamme lisäksi kaivaa esiin haasteisiin liittyviä mahdollisuuksia. Me haluamme luoda toivoa, ja se tarvitsee tunnetta. On ok tuntea epävarmuutta, samoin kuin on aivan uskottavaa toivoa hyvää. Me uskomme, että voimme vaikuttaa tulevaisuuden suuntaan. Fred Polakia mukaillen: ”Yhteiskunnalla on edellytyksiä selviytyä niin kauan kuin sillä on toivoa ja uskoa vaikutus­mahdollisuuksiinsa.”


Arvostus – Jokainen ansaitsee arvostusta. Meille yhdenvertaisuuden edistäminen on itseisarvo. Emme kumarra hierarkioille, mutta sen sijaan tahdomme ravistella rooleja. Näin voidaan muuttaa tiimien dynamiikkaa ja lisätä yhteenkuuluvuuden tunnetta. Kun koemme kuuluvamme samaan ryhmään, arvioimme toisiamme myönteisemmin. Tekemisellämme haluamme edistää myönteistä suhtautumista toisiimme sekä kannustaa avoimuuteen ja reflektointiin. Aidosti yhteistyössä syntyneillä näkemyksillä edistetään yhteisiä asioita.


Vaikuttaminen – Toimimme hyväntahtoisesti ja tutkittuun tietoon nojaten. Meille tutkimustiedon hyödyntäminen työssämme on tärkeää, sillä vain näin tiedämme sillä olevan aitoa vaikuttavuutta. Emme kuitenkaan tuo tutkimustietoa asiakkaan työlistalle; sen sijaan asiakkaamme voivat aina luottaa siihen, että hauskan ja vuorovaikutteisen tekemisen taustalla on jo huolellisesti tehty taustatyö!


Yhteiskehittä­minen – Yhteiskehittä­minen on tärkeä osa tekemistämme, ja hyödynnämme työssämme tutkimustietoa ryhmien välisen vuorovaikutuksen ja yhteenkuuluvuuden edistämisestä. Emmekä ainoastaa tukeudu tähän, vaan haluamme lisäksi myös edistää tätä. ”Jos haluat mennä nopeasti, mene yksin. Jos haluat mennä pitkälle, mene yhdessä.” – Nigerialainen kansanviisaus. Haluamme vahvistaa verkostoja ja yhteisöjä, joissa synnytetään ajatustenvaihtoa ja ristiinpölytetään ideoita. Me fasilitoimme ja validoimme yhteiskehitettyjä ideoita kohti käytäntöä.

Ota yhteyttä