0440-362836 silja@toimisto2030.fi

Asiakaskokemuksia

01

Kohtaaminen huipulla 2021: tulevaisuustyöpajat

Ilmastonmuutos, luontokato ja muut globaalit kriisit muuttavat tulevaisuuttamme odottamattomalla tavalla mutta muutoksen hallinta on meidän omissa käsissämme. Kolilla tiede, taide ja osuuskunnat kohtasivat muutoksen äärellä. Toimisto2030 valmensi Kolin työpajojen fasilitaattorit Tulevaisuustaajuus-menetelmään ja fasilitoi ilmastonmuutosta käsittelevää tulevaisuustyöpajaa.

02

Saimaa ilmiö goes Bauhaus: tulevaisuustyöpaja

Kulttuuripääkaupunkihanke Saimaa ilmiö 2026 kokosi yhteen yli 100 kulttuurivaikuttajaa Itä-Suomen alueella yhteisten tulevaisuusvisioiden ja kestävän kehityksen tavoitteiden äärellä. Toimisto2030 fasilitoi työpajan yhdessä Savonia AMK kanssa tuottamaan sisältöä hakukirjan vihreän kehityksen ja Eurooppalaiseen ulottuvuuteen.

03

Snellman Edu: palvelumuotoilun perusteet verkkokurssi

Ketteräksi oppijaksi verkkokurssi-kokonaisuus pitää sisällään aineistoja työttömien työnhakijoiden kouluttautumiseen. Toimisto2030 tuotti kolmiosaisen Palvelumuotoilun perusteet verkkokurssin – joka sai valtavan hyvän vastaanoton. Kurssin suoritti jo ensimmäisten kuukausien aikana n. 70 osallistujaa. 90% arvioi kurssin sisällön hyväksi tai erinomaiseksi.

Keskellä

04

Snellman Edu: Palvelumuotoilu kestävien ratkaisujen tukena -webinaarisarja

Palvelumuotoilu on kehitetty vastaamaan muuttuvan maailman tarpeisiin. Toimisto2030 webinaarisarja moniammatillisine haastatteluineen oivallutti asiakaslähtöistä yhteiskehittämistä kohti kestävän kehityksen tavoitteita palvelumuotoilun prosessia hyödyntäen. Palautteet NPS 9.

05

Rastor: Tulevaisuuden osaajaksi -valmennus

Silja johdatti opiskelijoita tunnistamaan työyhteisön monimuotoisuuden ja moninaisuuden ilmentymistä sekä vahvuuksia, ja avasi keskustelua yhteiskehittämisestä olennaisena osana työyhteisön johtamisessa.

Anna Laitinen, Rastor-instituutti, 1/2021 

Keskellä

06

Savonia AMK: kansainvälinen nexus-työpaja

Savonia AMK kansainvälisellä viikolla n. 200 osallistujaa ympäri maailman kokoontui etävälitteisesti yhteen luomaan uudenlaisia kiertotalousratkaisuja ja ennakoimaan kansainvälisiä keskinäisriippuvuuksia ilmastonmuutoksessa. Toimisto2030 fasilitoi työpajaa Savonia AMK ilmastoturvallisuuden hankkeen kanssa.

Asiakkaitamme