0440-362836 silja@toimisto2030.fi

Palvelut

Miten rakennetaan kestävää yhteistyötä ja arvopohjaista vastuullisuutta? Oivallutamme, fasilitoimme, valmennamme yritysten ja verkostojen työtä. Kannustamme aitoihin oivalluksiin paremmasta tulevaisuudesta liiketoiminnan ja strategian johdonmukaiseen edistämiseen. 

Vastuullisuus

Kun rakennetaan tulevaisuuden kilpailukykyä eli vastuullisuutta, samalla rakennetaan myös merkitystä.  

Organisaatiokulttuurin vastuullisuuspolku Purpose2030 sitouttaa ja motivoi henkilöstöä. Lisäksi saatte työkalut viestiä kuinka vastuullisuutta edistetään yrityksen tai organisaation toiminnassa.

Purpose2030 prosessin myötä arvot ja SDG-tavoitteet kirkastuvat, muodostatte vastuullisuusvision, sekä karttakirjaksenne räätälöidyn työkirjan.

Tulevaisuus

Muutoksen edessä suunnittelu ei riitä, sillä tarvitsemme myös ajattelun muutosta. Tulevaisuustaitoja voi harjoitella.  Fasilitoimme työpajoja, järjestämme fasilitointikoulutuksia, ja sparraamme projektipäällikköjä ja tiimejä.

Tulevaisuustaidot tarkoittavat kykyä haastaa nykytila ja kuvitella toivottava tulevaisuus, sekä viedä tiiminä uudet oivallukset käytäntöön. 

Pysähdy

Levännyt, tietoinen mieli pystyy omaksua uutta tietoa ja sietää epävarmuutta. Kun nykytilan haasteineen pystyy kohtaamaan kieltämättä ja kiertämättä, kykenee parempiin päätöksiin. Pysähdy ja oivalla -valmennus tukee muutosprosesseja ja hyvää palautumista.

Tarkkaavaisuusharjoitukset lisäävät empaattisuutta ja pyrkimystä yhteisöä hyödyttävään toimintaan. Se on omiaan parantamaan tiimin toimintaa – myös haasteissa.  

Visiomme on rakentaa kestävää tulevaisuutta maailmanlaajuisen Agenda2030 ohjelman toimeenpanolla. Agenda2030 on ensimmäinen maailmanlaajuinen toimenpano-ohjelma. Vastuullisuusen liiketoiminnan kehittämisessä ei ole tarpeen keksiä pyörää uudelleen, vaan arvioida nykytila, asemoida tavoitteet ja kohdistaa toimenpiteet olennaisimpiin vastuullisuuden indikaattoreihin.

Olemme sitoutuneet edistämään kaikkia 17 tavoitetta ja lisäksi tunnistaneet viisi oman toimintamme kannalta keskeistä tavoitetta. Keskeinen lähtökohta vastuullisuuden kehittämisessä on tunnistaa olennaisuudet ja muodostaa yhteisöä motivoiva tulevaisuuden visio.