Snellman Edu: Palvelu­muotoilu kestävien ratkaisujen tukena -webinaarisarja

Palvelu­muotoilu on kehitetty vastaamaan muuttuvan maailman tarpeisiin. Palvelumuotoilun prosessia mukaileva webinaarisarjamme piti sisällään niin kiertotalouden kuin ilmastoturvallisuuden asiantuntijoiden haastatteluita. Kokonaisuus oivallutti asiakaslähtöistä yhteiskehittä­mistä, kohti kestävän kehityksen tavoitteita, palvelumuotoilun prosessia hyödyntäen. Kokonaisuuden myötä osallistujalle muodostui ymmärrys siitä kuinka aloittaa uusi tai muokata nykyistä palvelua, joka edistää ja huomioi asiakastarpeet kiertotalous- ja kestävyysmurroksessa. Webinaarisarjaan osallistuneiden palautteet kokonaisuudesta olivat ka 9 asteikolla 0-10.

Erittäin kattava paketti palvelu­muotoilusta, koulutus sisälsi myös paljon oheismateriaalia ja hyviä työkaluja! Siljan empaattinen näkökulma koulutuksessa oli mukavaa vastapainoa moniin muihin vastaaviin verrattuna.

Tiia Permanto, kiertotalouden asiantuntija