Itä-Suomen kirjastot: Tulevaisuusajattelu asiantuntija- ja kehittämistyössä

Järjestimme Itä-Suomen kirjastojen johtajille ja kehittäjille työpajan, jossa pohdittiin kirjastojen haasteita ja heräteltiin uudenlaisia ratkaisumalleja Sitran Tulevaisuustaajuus -menetelmää hyödyntäen.

Taustoitimme työpajan aiheen ennakkokyselyllä. Työpajassa kerätyt ideat koostettiin esitykseksi, jonka osallistujat saivat paikalliskirjastojen kehittämistyön tueksi jatkoa varten.

Huikealla ammattitaidolla vedetty iltapäivä!

-työpajan osallistuja