Mistä muutosvoimaa vuonna 2021?

Jos pandemian sanotaan olevan vain lämmittelyä ilmastonmuutokselle, kuinka globaalit kriisit muuttavat tapaamme tehdä töitä? Millaiset ratkaisut toimivat, kun työn tekemisen tapa ja asiakkaiden tarpeet muuttavat? Kuinka vaikutamme itse kehityksen suuntaan?

Näitä kysymyksiä kysyimme tammikuussa 2021, kun Toimisto2030 sai alkunsa. Toimisto2030 on perustettu vastaamaan muuttuvan maailman kysymyksiin yhteiskehittäen. Uskon, että kestävä tulevaisuus rakentuu erilaisia tulevaisuuskuvia kartoittaen, ratkaisuja yhteiskehittäen ja rakentamalla aktiivisesti parempaa maailmaa.

Tänä vuonna ennakoinnin sijaan painotetaan tulevaisuuskuvittelua. Kun pelkkä ennakointi ei riitä, tarvitaan kyvykkyyttä lisätä radikaalisti tulevaisuusajattelun taitoja. Tulevaisuustyöskentely auttaa näkemään tämän päivän huolien yli ja visioimaan niin dystopioita kuin utopioitakin. Toimisto2030 soveltaa kestävässä tulevaisuus­muotoilussa Sitran Tulevaisuustaajuus-konseptia, palvelu­muotoiluprosessin parhailla mausteilla höystettynä. Tulevaisuus­työpajapaketti sopisi organisaatiossa läpikäytäväksi vaikka kerran vuodessa kun taas tulevaisuus­muotoiluprosessi kartoittaa strategiatyötä vuosiksi eteenpäin.

Tulevina vuosina vastaamme kenties myös kysymykseen muuttuneen työelämän tarpeista: millä tavoin hoidetaan siirtymä koulutuskeskeisyydestä kohti osaamisperusteisuutta, jotta pystymme vastata kiertotalousmurrokseen. Kiertotalousratkaisuissa ei ole kyse ideologioista tai preferensseistä. Koskettaahan muutos meitä kaikkia niin työpaikoilla kuin kotitalouksissa, kuten myös hoitamattoman muutoksen seuraukset. Tässä meille on avuksi monialaisuus ja yhteistyö: monialainen osaaminen siilojen sijaan. Arvot ja osaamisvahvuudet kirkastavat tekemisen merkitystä ja mahdollistavat tuloksellisen yhteistyön. Kirkastamme organisaation arvoja ja merkitystä luovia tavoitteita. Se on mainio tapa vauhdittaa esimerkiksi organisaation vastuullisuus­ohjelman yhteiskehittä­minen käyntiin.

Yhteiskehittä­minen auttaa tuomaan tiimin erilaiset osaamiset – sekä tarvittaessa myös asiakkaat ja muut sidosryhmät – samaan pöytään. Parhaat ideat tarvitsevat myös eri toimialojen risteyttämistä ja rohkeaa haastajaa. Yhteiskehittämisen keinoin pystytään kirkastamaan ja konkretisoimaan myös monimutkaisia, Agenda2030 tavoitteiden saavuttamiseen liittyviä keskinäisriippuvuuksia eri toimijoiden välillä. Toimisto2030 on käytettävissä avuksi yhteistyön fasilitoinnissa. Autamme myös kohderyhmäymmärryksen keruussa asiakas- ja B2B-verkoston rajapinnassa.

Optimismi ei koskaan ole ollut yliarvostettua, mutta ”ihmiskunta menestyy niin kauan kuin meillä on tulevaisuususkoa.” – Fred Polak

On tärkeää, että yhteiskehittä­minen mahdollistaa monimutkaisista ilmiöistä keskustelun ja niiden yhteisen sanottamisen – ja sen myötä lisää työtyyväisyyttä sekä pystyvyyden- ja hallinnantunnetta haastavassa alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Fasilitoitu asiakasymmärrys ja yhteiskehittäminen auttavat parhaimmillaan luomaan muutosvoimaa, joka innostaa ja motivoi eri osapuolia – käsillä olevista haasteista huolimatta.

Innostunein yhteistyöterveisin,

Silja