HUMAK: Ekososiaalisen sivistyksen verkko-oppimateriaali

Ekologinen kestävyyskriisi haastaa ajatteluamme hyvästä elämästä yhden planeetan rajoissa. ​Toteutimme sekä teoriaa että oivalluttavia tehtäviä sisältävän kokonaisuuden HUMAKin Hyvinvoiva järjestö -sivustolle. Kokonaisuuden tarkoitus oli luoda ymmärrystä kestävän kehityksen merkityksestä ja järjestöjen roolista sen edistämisessä sekä vahvistaa järjestötoimijoiden muutoskyvykkyyttä.​ Verkkomateriaali sisältää käsitteenmäärittelyt, syventävät tekstit, oivalluttavat harjoitukset sekä lukulistan lisämateriaaleista. ​

Verkko-oppimismateriaalin keskeisiä teemoja ovat:

> Vastuullisuus ja kestävä kehitys järjestökentällä​
> Vastuullisuus­ajattelu ja arvot sen taustalla​
> Muutoskyvykkyyttä tulevaisuusajattelun 
ja transformatiivisen oppimisen avulla.​

Tutustu kokonaisuuteen täällä.