Aktion Österbotten: Tulevaisuus­työpajan avulla kohti alueellista kestävyys­strategiaa

Toimisto2030 auttoi Leader-ryhmä Aktion Österbottenia luomaan yhteistä ymmärrystä kestävästä kehityksestä ja tavoiteltavasta tulevaisuudesta strategiatyön tueksi.

Toimisto2030 kanssa järjestetty tulevaisuus­työpaja alueemme kuntatoimijoille ja sen yhteydessä toteutettu olennaisuusanalyysi helpotti meitä jäsentämään, mitkä Agenda2030 tavoitteista ovat oman alueemme kannalta tärkeimmät ja mihin niistä voimme parhaiten Leader-toiminnalla vaikuttaa.​​ Aineiston analyysi antoi meille tärkeän työkalun keskustelun pohjaksi ja auttoi rakentamaan vahvat linkit strategiamme ja Agenda 2030 tavoitteiden välille.

Piritta Syrjälä, kehittämisasiantuntija​