Uudistava vastuullisuuspolku

Oletko herännyt kestävyyskriisiin ja haluaisit aikaansaada muutosta omalla toimialallasi? Haluaisitko vastata työntekijöiden ja sidosryhmien vaatimuksiin? Epäröitkö kuinka aloittaa tai validoida vastuullisuus­ohjelman tavoitteita? Me autamme!

Lataa itsellesi uudistavan vastuullisuuskulttuurin työkirja

Vastuullisuuspolkumme Cocreate2030® for Purpose perustuu uudistavaan vastuullisuus­ajatteluun, kiteyttää työn merkityksen ja osallistaa myös sidosryhmät. Työskentelyn tavoitteena on vastuullisuuden integrointi yrityksen arvoihin, strategiaan ja visioon – askel kerrallaan. Erityisellä osaamisellamme luomme tilan keskustella organisaation tulevaisuudennäkymistä – sekä toimialaa koskettavista uhista että kilpailuetua luovista mahdollisuuksista. Kartoitamme heikkoja signaaleja ja tavoiteltavia tulevaisuuskuvia yhdessä henkilöstön, asiakkaiden ja muiden sidosryhmienne kanssa.

Tehtävämme on auttaa teitä näkemään kokonaisvaltaisemmin. Varmistamme, että vastuullisuus­työnne perustuu uudistavalle kestävyysajattelulle. Huolehdimme, että teillä on jaettu, kokonaisvaltainen ymmärrys vastuullisuudesta, autamme teitä arvioimaan vastuullisuusvaatimusten vaikutuksia toimialaanne ja annamme mahdollisuuden peilata liiketoimintaanne tulevaisuusvisiota suhteessa toimialanne erilaisiin tulevaisuuskuviin.

Tekemisemme keskiössä on yhteiskehittä­minen ja uudistavan vastuullisuus­ajattelun herättely. Kestävän tulevaisuuden rakentaminen edellyttää systeemitason muutosta, jonka vauhdittaminen edellyttää yhdessä tekemistä. Tarvitaan siis muutosta rakenteiden, asenteiden ja toimintatapojen tasolla. Näiden ravisteluun yhteiskehittäminen on oiva työkalu; se vähentää vastakkainasettelua ja mahdollistaa rakentavan keskustelun.

Kuinka sitten teemme tämän kaiken?

Tulevaisuuskestävät ratkaisut

Purpose viittaa siihen että haluamme vastuullisuus­työn avulla luoda niin kestävää liiketoimintaa kuin kestävää merkitystä työn tekijöille. Tahtotilamme on auttaa teitä muovaamaan tulevaisuudesta parempi ja ymmärtää oma roolinne siinä. Olemme erityisen hyviä oivalluttamaan, ja prosessimme nostaa esiin usein villejäkin ideoita. Uskomme, että tulevaisuuden parhaat osaajat haluavat tehdä työtä yhdessä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Autamme oivaltamaan mitä ovat uudistavat, tulevaisuuskestävät ratkaisut.

Annamme teille keinot ja innostuksen hyödyntää kokemustanne ja osaamistanne parhaalla mahdollisella tavalla kiteyttämään teidän roolinne ja tapanne vaikuttaa. Ymmärrämme motivaatiota ja arvoja, ja tapamme toimia tarkistaa nämä myös käytännössä. Haastamme kanssanne nykytilaa koskevat olettamukset ja tarkastelemme toimintaympäristön resurssien hyödyntämistä.

Kysymme: Mitä jos?

Yhteisen prosessinne ohjaaminen on erityistä osaamistamme

Teemme työtämme ihmisläheisesti. Emme koskaan fasilitoi prosesseja, joissa lopputulos on päätetty ennen aloittamista. Yhteiskehitämme kokonaisuuden nimensä mukaisesti yhdessä teidän kanssanne. Näin varmistumme siitä, että kokonaisuus vastaa juuri teidän tarvettanne ja että pääsette itse validoimaan tekemiämme valintoja. Emme usko, että vastuullisuus­ohjelmatyötä voi kulkea organisaation ulkopuolelta. Vastuullisuus on aina prosessi ja kuljemme kanssanne vastuullisuuspolun alkumatkan.

Mitä teemme käytännössä? Teemme yhdessä koko henkilöstölle tutuksi mistä vastuullisuudessa on kyse, autamme teitä haastamaan nykyisen toimintaympäristön olettamukset, visioimme yhdessä aidosti kestävää liiketoimintaa kiertotalouden liiketoimintamallit huomioiden, keräämme aineistoa vastuullisuus­ohjelmaanne ja annamme teille työkalut rakentaa vastuullisuus­ohjelma itse. Haastamme ja validoimme nimettyjä tavoitteita tulevaisuus- ja kestävyysnäkökulmat huomioiden. Annamme suositukset ja te teette päätökset. Näin toimimalla myötä syntyy omistajuus ja toimintatavat organisaationne sisäiseen, uudistavaan vastuullisuus­työhön.

Jokaisen äänellä on yhtä paljon painoarvoa. Tämä huomioiden yksilöt nivotaan osaksi suurempaa kokonaisuutta ja luodaan kokemusta merkityksellisyydestä. Kokemus sitouttaa prosessiin. Vaikutus on havaittavissa myös sidosryhmien välisen yhteistyön lisääntymisenä.

Miten liikkeelle? Mitä prosessista jää käteen?

Toimintatapamme ei ole perinteinen, joten todennäköisesti yllätytte lempeän oivalluttamisen tehokkuudesta. Teemme yhdessä ja avaamme prosessimme näkyväksi, joten opitte samalla. Prosessin jälkeen teillä on parempi ymmärrys kokonaisuudesta – työskentelymme kehittää systeemiajattelua.

Saatte prosessimme myötä käyttöönne Cocreate2030® for Purpose työkirjan ja harjoitukset, jotka auttavat vastuullisuus­ohjelmatyössä myös yhteisen prosessimme jälkeen. Ja meillä on todennäköisesti prosessin aikana aika hauskaa – isojen asioiden äärellä kun toimii kulmien kurtistelun sijaan avoin mieli!

Mitä on työtä ohjaava merkitys? Tutustu uudistavan vastuullisuuden palveluumme minuutissa.

Kun haluat vastuullisuus­työn luovan merkitystä ja kilpailuetua, ota yhteyttä!

Tulevaisuuden parhaat osaajat haluavat tehdä työtä jolla on merkitys. Asiakkaat ja sidosryhmät haluavat nähdä konkreettista roolinottoa kestävyyskriisin ratkaisussa. Uudistava vastuullisuuspolkumme on luotu tähän tarpeeseen: vastuullisuuspolku kiteyttää työtä ohjaavan merkityksen työntekijälle ja tuo parhaat osaamiset prosessiin, jossa tavoitellaan muuta kuin perinteistä vastuullisuusraportointia.

Tavoitellemme uudistavaa vastuullisuutta. Kehitimme Cocreate2030® for Purpose vastuullisuuspolun aitoon tarpeeseen. Ota yhteyttä ja tehdään yhdessä parempi.

Hinnoittelu:

Herätys vastuullisuuteen työpaja 2000 € + alv
Uudistava vastuullisuuspolku 6000 € + alv
Uudistava vastuullisuuspolku ja vastuullisuus­ohjelma 9000 € + alv

Tuntihinta 100 € + alv

Ota yhteyttä

PS. Klikkaa lukemaan asiakkaidemme kokemuksia vastuullisuuspolustamme täältä!