0440-362836 silja@toimisto2030.fi

Vastuullisuus

Vaikuttavuutta vastuullisuudella

Nykytilaa ja tulevaisuutta kartoittava yritysvastuun konsultointi- ja työpajapaketti yritykselle, joka haluaa toimia pitkällä tähtäimellä vastuullisesti, mutta vastuullisuusasiat ovat organisaatiossa uusia eikä tiedetä kuinka lähteä liikkeelle. Ei hätää. Tehdään yhdessä parempi.

Varaa maksuton 30 min etätapaaminen ja kartoitetaan paketin soveltuvuus yrityksellesi: mari@toimisto2030.fi

Vastuullisuudella merkitystä

Nykytilaa ja tulevaisuutta kartoittava yritysvastuu konsultointi- ja työpajapaketit yritykselle, jonka toiminnassa on paljon sisäänrakennettua vastuullisuutta, mutta siitä puuttuu pitkäntähtäimen tavoitteellisuus eikä nykytilasta osata viestiä sisäisesti/ ulkoisesti. 

Varaa maksuton 30 min etätapaaminen ja kartoitetaan kuinka voimme olla yrityksesi tukena: mari@toimisto2030.fi

Agendalla yrityksen kehittäminen

Agendalla yrityksen vastuullisuus

Siirtymässä kohti kestäviä kulutus- ja tuotantotapoja yritykset ovat avainpelaajia. Vastuullisuus ja liiketoimintastrategia voidaan limittää täydentämään toisiaan.

Agenda2030 edistää yhteiskuntavastuuta

Yritykset ovat avainasemassa vauhdittamassa kuluttajakäyttäytymiseen liittyvää muutosta: esimerkiksi minimoimalla toimintansa negatiiviset ympäristövaikutukset ja huolehtimalla työntekijöiden hyvistä työoloista.