0440-362836 silja@toimisto2030.fi

Vastuullisuus

Vaikuttavuutta vastuullisuudella

Nykytilaa ja tulevaisuutta kartoittava, yritysvastuun strategiaan kytkevä konsultointi- ja työpajapaketti yritykselle, joka haluaa toimia pitkällä tähtäimellä vastuullisesti ja osallistaa asiakkaat, henkilöstön ja sidosryhmät tavoiteltavan tulevaisuuskuvan kartoittamiseen. Tehdään yhdessä parempi.

Varaa maksuton 30 min etätapaaminen ja kartoitetaan paketin soveltuvuus yrityksellesi: mari@toimisto2030.fi

Vastuullisuudella merkitystä

Nykytilaa ja tulevaisuutta kartoittava yritysvastuu konsultointi- ja työpajapaketti yritykselle, jonka toiminnassa on paljon sisäänrakennettua vastuullisuutta, mutta siitä puuttuu pitkäntähtäimen tavoitteellisuus eikä nykytilasta osata viestiä sisäisesti/ ulkoisesti. Autamme osallistamaan asiakkaat, henkilöstön ja sidosryhmät vastuullisuustoimenpiteisiin.

Varaa maksuton 30 min etätapaaminen ja kartoitetaan kuinka voimme olla yrityksesi tukena: mari@toimisto2030.fi

Agendalla yrityksen kehittäminen

Agendalla yrityksen vastuullisuus

Siirtymässä kohti kestäviä kulutus- ja tuotantotapoja yritykset ovat avainpelaajia. Vastuullisuus ja liiketoimintastrategia voidaan limittää täydentämään toisiaan.

Agenda2030 edistää yhteiskuntavastuuta

Yritykset ovat avainasemassa vauhdittamassa kuluttajakäyttäytymiseen liittyvää muutosta: esimerkiksi minimoimalla toimintansa negatiiviset ympäristövaikutukset ja huolehtimalla työntekijöiden hyvistä työoloista.