0440-362836 silja@toimisto2030.fi

Tulevaisuus

Tulevaisuustyöpaja 3h

Fasilitoitu tulevaisuustyöpaja innostaa, osallistaa ja saa uskomaan tulevaisuuteen. ”Tästä tulee sellainen olo, että asioihin voi vaikuttaa. Ja että me voidaan itse vaikuttaa!” Toimisto2030 tulevaisuustyöpajassa sovelletaan Sitran Tulevaisuustaajuus-menetelmää. Työpaja dokumentoidaan. 

Työpaja räätälöidään aina omaan tarpeeseenne ja valitulle teemalle: pohjustamaan strategiatyöskentelyä,  tukemaan verkoston yhteistyötä tai työkaluna kurkkaamaan sinne kuuluisaan ”boksin ulkopuoliseen” tilaan.

Osallistava toteutus livenä tai etänä. Tulevaisuustyöpajat luovat tutkitusti tulevaisuususkoa, ylläpitävät yhteisöjen toimintakykyä ja saavat ponnistelemaan yhteisiä tavoitteita kohti. Työpajoissamme hymyilyttää!

Työpaja voidaan järjestää etänä tai livenä. Kuopiossa inspiroivana toteutuspaikkana toimii hyvin esimerkiksi Ofisio Kallanrannassa. Kysy Siljalta lisää tai varaa suoraan täältä.

Oivalluksia toivottavasta tulevaisuudesta 3h + 3h

Haluatteko visioida yhteistä tulevaisuuskuvaa asiakkaiden, henkilöstön tai verkostojen kanssa? Tässä kaksiosaisessa valmennuksessa opitte Sitran Tulevaisuustaajuusmenetelmän ja sen soveltamisen salat – rikastettuna vaikuttavan fasilitoinnin ja yhteiskehittämisen parhailla käytännöillä.
Valmennukseen voi osallistua 3-8 henkilöä ja valmennuksiin sisältyy omien työpajojen suunnittelun sparrausta. Saatte kokonaisuudesta kirjallisen koonnin.

OSA I
Pääsette kokemaan Tulevaisuustaajuus -menetelmän itse valitulla fokuksella ja reflektoimaan kokemustanne.

OSA II
Opitte menetelmän soveltamisen periaatteet. Oivallatte yhteisesti mitä ottaa huomioon oman työpajan suunnittelussa ja fasilitoinnissa. Suunnitellaan yhteiskehittämisen työpaja, jonka voitte jatkossa itse toteuttaa yhdessä valituilla harjoituksilla.

”Ajattelun fasilitoinnin lisäksi saimme uutta oppia ja oivalluksia myös itse metodista ja siitä, miten voimme omassa työssämme edistää kestävän kehityksen periaatteita.” – Heini-Hult Miekkavaara, Yhteiskunta-ala

”Kohtaaminen huipulla toi yhteen tieteen, taiteen ja osuuskuntien osaajat ilmastokriisin kysymysten äärellä. Toimisto2030 oivallutti tämän kaksipäiväisen tapahtuman fasilitaattorit soveltamaan Tulevaisuustaajuus-menetelmää taiteen keinoin monialaiselle osallistujajoukolle.”
– Jyri Wuorisalo, Savonia AMK

”Toimisto2030 on haastanut henkilöstöämme ja päättäjiämme ”pöllyttämään” ajatuksia Sakkyn ja sen toimintaympäristön tulevaisuudesta ja harjoituttanut kuvittelulihaksiamme. Opettajien pajasta saatujen palautteiden mukaan paja oli  ”Täysi kymppi”, ”Ehdottoman tärkeää oman organisaatiomme tulevaisuuden kannalta” sekä ”Oli melko raskas aamupäivä. Silti janoan lisää”. Tästä on hyvä jatkaa.
– Tintti Nerdrum, Savon Ammattiopisto

Toimisto2030 Oivalluttaja Silja on osallistunut Sitran Tulevaisuustaajuus -työpajamenetelmän yhteiskehittämiseen vuonna 2021. Vuosina 2010-2012 hän toteutti Helsingin yliopistossa sosiaalipsykologista tutkimusta työpajojen vaikuttavuudesta ja soveltaa näitä oppeja työpajojen suunnittelussa.

Tulevaisuustyöpajoja fasilitoiva Selkeyttäjämme Mari on innostava ja kokenut yrityskulttuurin tulkki ja pelinrakentaja. Hän erikoistuu parhaillaan positiiviseen psykologiaan. Mari soveltaa työssään ymmärrystä kestävästä organisaatiokulttuurin muutoksesta.

Helsingissä Tulevaisuustyöpajojamme fasilitoi palvelumuotoilija Minna. Minna on monipuolisen työkokemuksen omaava sarjayrittäjä, kannustava asiakaskokemuksen rakentamisen ja mittaamisen ammattilainen.