0440-362836 silja@toimisto2030.fi

Pysähdy

Säännölliset 15 minuutin hengitysharjoitteet lisäävät palautumista ja vähentävät stressin kielteisiä vaikutuksia.

Levännyt, tietoinen mieli pystyy omaksua uutta tietoa, sietää epävarmuutta ja kykenee parempiin päätöksiin.

Tarkkaavaisuusharjoitukset lisäävät empaattisuutta ja pyrkimystä yhteisöä hyödyttävään toimintaan.

Se on omiaan parantamaan tiimin toimintaa – myös haasteissa – ja auttaa tunnistamaan tulevaisuudessa uhkien sijaan myös mahdollisuuksia. 

 

Pysähdy – edessä tulevaisuus

Tässä työpajassa saatte oivaltaa pysähtymisen vaikutukset käytännössä. Pysähtyminen tekee tilaa tulevaisuuskuvittelulle. Työpaja soveltuu 3-8 hengen tiimeille.

Aloitamme leppoisasti ohjatulla hengitysharjoituksella, joka pitää sisällään kevyttä hengityslihaksia avaavaa liikettä. Pysähtymisen myötä herättelemme ajatuksia kohti tulevaisuutta ja haastamme olettamuksia tulevasta – teitä ajankohtaisesti koskettavan aiheen äärellä. Pidemmässä työpajassa (3,5h) tehdään pidempi mielikuvaharjoitus, joka auttaa visualisoimaan toivottua tulevaisuutta. Työpaja päättyy lempeään tulevaisuuskuvitteluun, ja keskusteluun teille keskeisestä teemasta. Oivallukset vahvistuvat työpajaa seuraavalla etäsparrauksella.

Työpajassa hyödynnettävät mielikuva- ja hengitysharjoitteet perustuvat Mia Jokinivan kehittämään Hengähdyshetkiä® -menetelmään. Tulevaisuusherättely ja tulevaisuusolettamusten haastaminen pohjautuvat Sitran Tulevaisuustaajuus-menetelmään.

Tämä valmennus toteutetaan mieluiten livenä. Valmennukset voidaan toteuttaa Kuopiossa esim. Ofision inspiroivissa työtiloissa Kallanrannassa.

”Palautumisharjoitus auttoi tiimimme laskeutumaan yhteiseen tilaan –
itse kukin omista menoista, ehkä kiireestäkin.
Sen jälkeen on helpompi katsoa tulevaisuuteen rennommin.”

– Linda Viitasalo, Ravistamo Oy


”Hengitysharjoitus ja liike rentouttivat todella paljon.
Siinä tunsi kuinka oma hengitys avautui ja
oma ääni kiinnittyi paremmin omaan kehoon.”

 – Tiina Naumanen, Viestintäkoulutus Draivi

Toimisto2030 Oivalluttaja Silja on kouluttautunut 2021-2022 Hengähdyshetkiä® -palautumisvalmentajaksi. Pysähdy ja oivalla -valmennuksiin on integroitu harjoitteita, jotka tutkitusti lisäävät empatiaa, yhteistyötä ja stressistä palautumista. Ne auttavat tarkastelemaan nykytilaa haasteineen ja mahdollisuuksineen, ja parantavat siten myös päätöksentekokykyä.