0440-362836 silja@toimisto2030.fi

Palautuminen

1,5 h palauttava harjoitus 6 hengelle

Yhden tai neljän kerran kokonaisuus 6 hengen työporukalle tai moniammatilliselle tiimille. Liikkeen, avaavien hengitysharjoitusten ja tarkkaavaisuusharjoitusten lisäksi palautumistaitoja kehittää lempeä keskustelu kuinka edistää palautumista työssä, sekä itsearviointi omasta työssäjaksamisesta.

Palautumisharjoittelun vaikutukset toimivat parhaiten säännöllisesti toteutettuna. Voitte tilata aluksi 1,5h harjoituksen ja mikäli harjoittelu tuntuu sopivalta, suosittelemme lämpimästi varamaan neljän kerran kokonaisuuden. Toteutus n. 1-3 välein – säännöllisen harjoittelun tueksi! Voidaan toteuttaa omalla työpaikalla. Kysy tarjous myös toteutukesen Studio Tempolla Kuopion torilla (ks. lisää) tai Ofisiolla Kallanrannassa (ks. lisää).

Palaudu ja oivalla

Tutkimusten mukaan säännöllisesti tehty 15 minuutin hengitysharjoittelu lisää parasympaattisen hermoston aktivoitumista. Se lisää palautumista ja vähentää stressin kielteisiä vaikutuksia.

Levännyt mieli pystyy omaksua uutta tietoa, kykenet parempiin päätöksiin ja se myös lisää muutosjoustavuutta työelämän muuttuvissa tilanteissa.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että säännölliset tarkkaavaisuusharjoitukset lisäävät empaattisuutta ja prososiaalista käyttäytymistä- eli pyrkimystä yhteisöä hyödyttävään toimintaan. Se on omiaan parantamaan tiimin toimintaa – myös haasteissa.

Lempeästi tervetuloa – oivaltamaan palautumisharjoittelun hyötyjä.

Työelämän jatkuvat muutokset haastavat meitä kognitiivisesti. Väsymys kaventaa näkökenttää, eli sitä, mitä asioita pitää mahdollisena. Tarvitsemme työkaluja tunnistaa omaa jaksamista, kehittää omaa työympäristöä vähemmän kuormittavaksi – sekä säännöllistä palautumisharjoittelua.

Harjoitteet ohjaa Toimisto2030 Oivalluttaja Silja, joka on koulutukseltaan sosiaalipsykologi (VTM). Hän lisäkouluttautuu jatkuvasti liikkeen ja hengitysharjoitteiden lempeään yhdistämiseen – niin ikään lisäämään omaa työssä palautumistaan. Vastapainoa innostukselle ja oivalluksille.