0440-362836 silja@toimisto2030.fi

Tietoisuustaidot

Kun rakennetaan kestävää tulevaisuutta, tarvitaan kykyä katsoa eteenpäin ja omaksua uutta. Kuitenkin työelämän jatkuvat muutokset haastavat meitä kognitiivisesti ja väsymys kaventaa näkökenttää, eli sitä, mitä asioita pitää mahdollisena. Tarvitsemme työkaluja tunnistaa omaa jaksamista, kehittää omaa työympäristöä vähemmän kuormittavaksi – sekä säännöllistä palautumisharjoittelua.

Palaudu ja oivalla

Tutkimusten mukaan säännöllisesti tehty 15 minuutin hengitysharjoittelu lisää parasympaattisen hermoston aktivoitumista. Se lisää palautumista ja vähentää stressin kielteisiä vaikutuksia.

Levännyt, tietoinen mieli pystyy omaksua uutta tietoa, sietää epävarmuutta ja kykenee parempiin päätöksiin. Säännölliset tarkkaavaisuusharjoitukset nimittäin lisäävät empaattisuutta ja pyrkimystä yhteisöä hyödyttävään toimintaan. Se on omiaan parantamaan tiimin toimintaa – myös haasteissa.

Lempeästi tervetuloa – oivaltamaan palautumisharjoittelun hyötyjä.

PALAUDU JA OIVALLAon 1,5 h lempeä työpaja 3-6 hengelle

Kukin työpaja pitää sisällään:

– lyhyt tutkimustietoon perustuva luento (teemat I-III) ja keskustelua sen pohjalta

         I) Pysähtymisen merkitys aivotyössä
         II) Asiantuntija yhteistyössä
         III) Hengitysharjoittelu lisää ajattelun joustavuutta

15-30 minuutin ohjattu hengitys- ja tarkkaavaisuusharjoitus
– teehetki ja keskustelua oivallusten soveltamiseksi omassa työssä ja tiimissä: kuinka viemme harjoitteet ja oivallukset työmme arkeen.

 

Harjoitteiden vaikutukset toimivat parhaiten säännöllisesti toteutettuna. Voitte tilata aluksi yhden harjoituksen ja mikäli harjoittelu tuntuu sopivalta, suosittelemme lämpimästi vaihtamaan tilauksen kolmen kerran kokonaisuuteen.

Toteutus n. 1-3 viikon välein – säännöllisen harjoittelun tueksi! Voidaan toteuttaa omalla työpaikalla. Tämä kokonaisuus on mahdollista toteuttaa myös Ofisiolla Kallanrannassa (ks. lisää).

”Palautumisharjoitus auttoi tiimimme laskeutumaan yhteiseen tilaan – itse kukin omista menoista, ehkä kiireestäkin. Sen jälkeen on helpompi katsoa tulevaisuuteen rennommin.” – Linda Viitasalo, Ravistamo Oy

”Hengitysharjoitus ja liike rentouttivat todella paljon. Siinä tunsi kuinka oma hengitys avautui ja oma ääni kiinnittyi paremmin omaan kehoon.” – Tiina Naumanen, Viestintäkoulutus Draivi

Emme pyri ihmisen optimointiin. Vahvistamme muutosjoustavuutta, joka lisääntyy hengitys kerrallaan.

Harjoitteet ohjaa Toimisto2030 Oivalluttaja Silja, joka on koulutukseltaan sosiaalipsykologi (VTM) ja palvelumuotoilija. Hän lisäkouluttautuu parhaillaan moniammatillisessa Hengähdyshetkiä -koulutusohjelmassa liikkeen ja hengitysharjoitteiden lempeään yhdistämiseen.