Riikka Tapaninaho

Olen intohimoinen vastuullisen ja kestävän liiketoiminnan edistäjä, joka innostuu uuden oppimisesta, kokeiluista ja uusien ratkaisujen kehittämisestä.

Viimeisen seitsemän vuoden ajan olen tehnyt tutkimusta ja opettanut ajankohtaisista teemoista vastuulliseen ja kestävään liiketoimintaan liittyen. Väitöskirjassani tarkastelen sitä, miten yritykset voivat luoda kestävää arvoa yhdessä sidosryhmiensä kanssa. Ennen akateemista uraani toimin liikkeenjohdon konsulttina ja kehittämisasiantuntijana liiketoiminnan ja henkilöstön kehittämisen sekä muutosjohtamisen projektien parissa. Minulla on kokemusta niin yksityisen, julkisen kuin kolmannen sektorin organisaatioiden kanssa toimimisesta. Toimintatapani ytimessä on transformatiivinen ajattelu, joka mahdollistaa olemassa olevan tiedon kyseenalaistamisen, pohdinnan ja reflektoinnin sekä yhdessä oppimisen ja oivallukset luottamuksellisessa ilmapiirissä. Vahvuutenani on tutkitun tiedon yhdistäminen käytäntöön merkityksellisellä tavalla.

Vapaa-ajalla minulle tärkeintä ovat perhe, liikkuminen ja luonto. Aamukahvi ja -jooga laiturinnokassa edustavat minulle hetkiä, joista saan virtaa ja luovuutta niin työhön kuin vapaa-aikaan.