0440-362836 silja@toimisto2030.fi

me ja toimiston tarina

kestävä tulevaisuus tehdään tänään

Ilmastonmuutos on kinkkinen ongelma, jossa tarvitaan yhteisen agendan oivalluttamista ja eri osapuolten motivaation tuomista yhteen sekä kykyä katsoa tulevaisuuteen ja luoda uudenlaisia ekosysteemejä. Palvelumuotoilijana ja sosiaalipsykologina uskon, että kestävää tulevaisuutta rakennetaan ennakkoluulottomasti toisten kanssa. Sen vuoksi syntyi Toimisto2030: kestävän tulevaisuuden muotoilutoimisto.

Syntyi Toimisto2030 ja Oivalluttaja. Laaja-alaisen asiantuntijaverkostoni kanssa olen yhdessä oivaltamassa uutta, agenttisi asiakas- ja työntekijäymmärrykseen, pohjustamassa tuloksekasta yhteistyötä ja kannustamassa eri osapuolia yhteisiin tavoitteisiin.

Kyky katsoa nykypäivän yli tulevaisuuden mahdollisuuksiin, toimialarajat ylittävä yhteiskehittäminen ja lisääntynyt tietoisuus arvoista ja kestävän kehityksen tavoitteista toteutuu kaikessa mitä me tehdään organisaatiosi avuksi – ilolla.

Silja Huttunen
Oivalluttaja, palvelumuotoilija, CEO 

 

Vanhat opit eivät riitä. On valjastettava ihmisten luontainen kapasiteetti eli 
luovuus käyttöön.” 
Siihen tarvitsemme tulevaisuustaitoa, asiakasymmärrykseen perustuvaa palvelumuotoilua sekä oivalluksia kiertotalouden mahdollisuuksista kohti kestävän tulevaisuuden ratkaisuja yli toimialarajojen.

 

ketä me ollaan

Toimisto2030 uskoo yhteiskehittämisen voimaan myös omassa tekemisessään. Kaikilla asiantuntijoilla on omat supervoimat, joista ammennetaan yhteiseen tekemiseen ja löydetään uutta tulokulmaa. 

Silja Huttunen

Silja Huttunen

Oivalluttaja, palvelumuotoilija, CEO

Silja (VtM) on Toimisto2030:n into ja oivallus. Jostakin syystä – osallistuipa Siljan valmennukseen aivan palvelumuotoilun vasta-alkajana, tai fasilitoituun työpajaan kaiken nähneenä ammattilaisena – hämmästyy siitä kuinka tehokasta lempeä oivalluttaminen voikaan olla. Siljaa motivoi tutkitun tiedon mallintaminen rautalankamuotoon, sekä omien valintojen ymmärryksen lisääntyminen tehtäessä yhteistyötä toisten kanssa.

Silja Huttunen

Oivalluttaja, palvelumuotoilija, CEO
silja@toimisto2030.fi

Johanna Roponen

Johanna Roponen

Tutkija, muutoksen muotoilija

Johanna (TtM) Toimisto2030:n asiantuntijana on käyttäytymisenmuutoksen tutkija ja palvelumuotoilja. Johanna on sinnikäs ja luotettava palvelumuotoiluprojektin vaikuttavuuden tuki. Johanna omaa laajan sote-alan kokemuksen, pystyy hahmottamaan suuren joukon teknisiä ominaisuuksia ja sanottamaan ne ymmärrettävään muotoon – aina asiakaskokemus ja käytettävyysnäkökulma edellä.

Johanna Roponen

Tutkija, muutoksen muotoilija johanna@toimisto2030.fi

Saara Hanhela

Saara Hanhela

Kokoaja, Ilmastoinnostaja

Saara (YtM) on Toimisto2030:n asiantuntijana ilmastoinnostaja ja erityisen selkeä fasilitaattori. Monipuolisen projektikokemuksensa myötä Saaralla on erityinen kyky tunnistaa monimutkaisista himmeleistä kohdat, joissa asiat alkaa tapahtua – ja saada laaja joukko ihmisiä yhteiseen tekemiseen mukaan. Kestävä kehitys vaatii tekoja ja Saara on apunasi Agenda2030 ymmärtämisessä ja konkretisoimisessa. 

Saara Hanhela

Kokoaja, ilmastoinnostaja (vanhempainvapaalla)

yhteistyö on supervoimaa

Ei mitään turhaa. Oivalluksia tiiviissä paketissa, jolla sinun ja tiimisi muutosjoustavuudesta tulee sekä luonnontila että tekemistä yhdistävä voima – kohti kestävää tulevaisuutta.