0440-362836 silja@toimisto2030.fi

Ajankohtaista

Muuttuva maailma edellyttää meiltä kaikilta joustavuutta sekä liiketoimintaympäristön että asiakkaiden toimintaympäristön muuttuessa. Toisaalta kestävät ratkaisut edellyttävät uudenlaista toimialojen välistä yhteistyötä ja innovatiivisia ekosysteemejä.

Mutta mistä uudet ratkaisut ja muutosjoustavuus? Mikä avuksi kun sisäiset prosessit eivät riittävästi taivu nopeisiin muutostarpeisiin? Miten luodaan aidosti kestävää yhteistyötä jonka varaan voi rakentaa uusia ratkaisuja?

Tulehan inspiroitumaan ja rakentamaan uutta yhteistyötä Toimisto2030 webinaareihin, tapahtumiin ja valmennuksiin !

Tulevaisuusajattelua ja tulevaisuuskyvykkyyden lisäämistä

Kohtaaminen huipulla 29.-30.6.2021

Millaista elämäsi on ja millaista haluaisit sen olevan?

Nyt on yhteiskunnan jälleenrakentamisen aika. Ilmastonmuutos, luontokato ja muut globaalit kriisit muuttavat tulevaisuuttamme odottamattomalla tavalla mutta muutoksen hallinta on meidän omissa käsissämme.

Kohtaaminen huipulla on osa EU:n komission Euroopan tulevaisuuskonferenssin tapahtumasarjaa ja Saimaa-ilmiö Goes Bauhaus -toimintaa

Kolilla kohtaavat tiede, taide ja osuuskunnat. Osallistuminen on maksutonta, ilmoittaudu tästä 15.6. mennessä. Kolilla kysymme toisiltamme millaista haluaisimme elämämme olevan tulevaisuudessa. Lisätietoja tapahtumasta täältä.

Toimisto2030 oivalluttaa Kolilla taiteellisen fasilitoijajoukon kanssa tulevaisuusajattelua.

26.8. klo 10-11. Tulevaisuusajattelua! Kestävä tulevaisuus tehdään yhdessä.

”Tulevaisuuskuvia on monia. Voimme vaikuttaa tulevaisuuden suuntaan. Meillä on velvollisuus vaikuttaa tulevaisuuden suuntaan.” – Sitra, Tulevaisuustaajuus-menetelmä, 2021. Tässä osallistavassa webinaarissa tutustut tulevaisuusajattelun hyötyihin, ymmärrät miksi tulevaisuuskuvia tulee rakentaa yhdessä ja opit kaksi työkalua tulevaisuusvirittelyyn omassa organisaatiossasi.

Webinaari on tarkoitettu erilaisissa tehtävissä ja eri organisaatioissa työskenteleville henkilöille jotka haluavat ravistella etätyötoimistoillaan kenties pölyttyneitäkin ajatuksiaan boksin ulkopuolelle, inspiroitua eri toimialoilla toimivien ihmisten ajatuksista ja oppia tulevaisuusajattelu työkaluksi näkökulmanottoon ja innovointiin. Webinaarissa osallistuminen tapahtuu virtuaalisen yhteiskehittämisen alustan kautta.

Webinaarin hinta on 45 euroa. Webinaari toteutuu vähintään 12 osallistujalla – jotta tulevaisuusvirittelyn harjoituksiin saadaan aidosti useita eri näkökulmia. Saat ilmoittautumisen jälkeen anonyymin ennakkokyselyn täytettäväksi, jota hyödynnetään webinaarin sisällön muotoilussa. Sitovat ilmoittautumiset täältä.

Kestävän huomisen palvelumuotoilua

Haluatko palvelumuotoilusta oman uuden supervoimasi?

Ilmoittaudu mukaan Lapin yliopiston 25 op laajuiseen Palvelumuotoilun perusopintoihin. Opinnot toteuttaa Snellman Edu Kuopiossa ja Iisalmessa. Lue lisää ja ilmoittaudu täältä.

Kokonaisuus alkaa syyskuussa 2021 ja pitää sisällään seitsemän viikonloppuisin toteutettavaa kurssia. Kokonaisuuden hinta on 915e. Toimisto2030 Silja Huttunen toimii kokonaisuuden toisena palvelumuotoilun opettajana yhdessä innovaatioasiantuntija Matti Laitisen kanssa.

9.8. klo 9-11. Asiakasymmärryksellä etumatkaa. Palvelumuotoilun käytännölliset työkalut.

”Kiertotaloussiirtymässä palveluja on tarkasteltu huomattavasti tuotteita vähemmän, vaikka juuri ne ovat avainasemassa. Palvelut auttavat pitämään resurssit kierrossa pidempään ja lisäämään tuotteiden käyttöastetta.” Sitran selvityksiä, 2020. Mutta kuka palveluita käyttää? Asiakkaat. Asiakasymmärryksellä lisäät kiertotalousratkaisujen arvoa asiakkaalle ja etumatkaa suhteessa kilpailijoihin.

Kuinka asiakasymmärrystä sitten kerätään? Käytännönläheisessä verkkovalmennuksessa saat kokemuksen keskeisemmistä palvelumuotoilun asiakasymmärryksen keruun tavoista ja ymmärrät kuinka niitä voi hyödyntää palvelumuotoilua mukailevassa kehitystyössä. Tämä verkkovalmennus on tarkoitettu työntekijöille ja kehittäjille sellaisissa keskisuurissa yrityksissä, jotka ovat siirtyneet kohti kiertotalouden ratkaisuja ja tarvitsevat lisää ymmärrystä asiakaskokemuksen kehittämiseen.

Verkkovalmennus toteutetaan Teams-ympäristössä ja valmennuksen aikana tehdään tehtäviä pienryhmissä. Verkkovalmennuksen hinta on 120e. Sitovat ilmoittautumiset täältä.

Muotoilu ja kestävät ratkaisut -webinaarisarjan tavoitteena on tarjota muotoilijoille, yrittäjille ja yrityksille ymmärrystä muotoilun hyödyntämisestä, tietoa vastuullisuudesta sekä YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda2030:en vaikutuksesta yritystoimintaan.

Yhden webinaarin hinta on 45 euroa, webinaari toteutetaan Teams-alustalla. Webinaarit toteutetaan yhteistyössä Hathunters ja Ornamon kanssa.

Muotoilijat | 16.9.2021 klo 9.00-10.30

Tämä webinaari on suunnattu erityisesti Ornamon jäsenille, mutta mukaan voivat ilmoittautua muutkin muotoilijat ja muotoiluyrittäjät. Syvennät ymmärrystä siitä, kuinka liität kestävän kehityksen tavoitteet osaksi muotoiluprosessia ja asiakkaille tuottamaasi arvoa. Keskustelemme muotoilijan roolista ja vastuusta sekä kestävän kehityksen sisällyttämisestä osaksi yrityksen toimintaa, tuotteita ja palveluita. Saat tietoa siitä, kuinka voit toimia osana Uutta eurooppalaista Bauhausia. Ilmoittautumiseen täältä.

Pienyrittäjät | 30.9.2021 klo 9.00-10.30

Tämä webinaari on suunnattu pienyrittäjille, jotka haluavat tunnistaa omassa toiminnassaan ne kestävän kehityksen elementit, joilla voi edistää yrityksen vastuullisuutta. Syvennät ymmärrystä siitä, kuinka muotoiluajattelu mahdollistaa oman toiminnan arvioinnin ja kehittämisen. Saat konkreettisia vinkkejä siitä, kuinka voit kehittää oman yrityksesi toimintaa vastuullisemmaksi. Keskustelemme pienyrittäjän mahdollisuuksista ja potentiaalista vaikuttaa yhteiskunnalliseen kehitykseen. Ilmoittautumiseen täältä.

Keskisuuret yritykset | 28.10.2021 klo 9.00-10.30

Tämä webinaari on suunnattu keskisuurille yrityksille, jotka ovat tunnistaneet yrityksen tarpeen kestävään kehitykseen ja tarvitsevat lisää ymmärrystä muutoksen edistämiseen organisaatiossa ja asiakasrajapinnassa. Syvennät ymmärrystä siitä, kuinka muotoilu ja organisaation läpileikkaava vastuullisuus mahdollistavat sen, että yrityksellä on valmiudet toimia myös tulevaisuuden markkinassa. Keskustelemme siitä kuinka hyödynnät muotoiluajattelua ja Agenda2030 tuntemusta strategisen toiminnan tukena. Ilmoittautumiseen täältä.