0440-362836 silja@toimisto2030.fi

Tämä teksti on sinulle, joka olet juuri valmistunut opinahjostasi. Sinulle, joka et vielä saavuttanut tavoitettasi. Sinulle, joka haluaisit tehdä mahdollisimman oikeat valinnat tulevaisuutta ajatellen. Sinulle, joka et tiedä vielä mitä valita. 

Ei hätää. Tulevaisuuspolkuja on monia.  

Tässä maailmanajassa puhutaan arvoista. Juhlapuheissa puhutaan siitä, että arvoja kuuntelemalla muutetaan maailmaa. Tosiasiassa arvoja on kovin monenlaisia ja usein keskenään vastakkaisia. Kuinka sitten muutetaan maailmaa? 

On hetkiä joissa toivoo tai pohtii mitä tulevaisuus tuo tullessaan, ja on hetkiä joissa epäröi tai pelkää mitä tulevaisuus tuo tullessaan. On kaksi asiaa jotka näissä hetkissä on hyvä muistaa: luonteenvahvuudet ja arvot.

Kerron niistä hetken päästä lisää. 

“Tie kyllä sitten vie.” 

Sitä ennen kerron Ullasta ja siitä mitä Ulla kertoi. Pidin lukion jälkeen välivuoden koska en vielä tiennyt mikä minusta tulee isona. Hurjin ja ihanin tulevaisuudenunelma liittyi kehitysyhteistyöhön ja uskaltauduin kysymään kehitysyhteistyöjärjestöstä harjoittelupaikkaa. Järjestön aikoinaan perustanut Ulla, maailmalla kiertävä kehitysyhteistyön asiantuntija, teki mielestäni arvostettavinta ja kiinnostavinta työtä ikinä. Hänen maailmassaan ei ollut vääriä kysymyksiä ja hän loi hyväksyvää tilaa kysymyksilleni järjestön asiakaspalvelun harjoittelijana. Yhtenä päivänä, jonkin tovin epäröityäni, kysyin miten sellaiseen työhön jota hän tekee, pääsee, ja mitä minun tulisi sitä tavoitellessa opiskella. 

Ulla oli hetken hiljaa ja vastasi: “Opiskele ja tee sitä mikä sinua innostaa. Tie kyllä sitten vie.” 

Mietin Ullaa kun katson taaksepäin, nyt yli 15 vuotta myöhemmin. Mitä jännittävimpiin, innostavimpiin ja haastavimpiin tehtäviin voikaan päätyä innostuksen kautta. Vapaaehtoistyöt ja harjoittelut opiskeluaikoina ja vapaa-ajalla ovat “sattumalta” opettaneet juuri sitä jotain, jota onkin tarvittu seuraavassa työtehtävässä. Tie on vienyt. 

Jokaisella meistä on omat luonteenvahvuudet ja itselle tärkeät arvot. 

Meillä jokaisella on itselle luontaisia vahvuuksia ja arvoja. Luonteenvahvuus tarkoittaa käytännössä sitä, että jokainen on omalla erityisellä tavallaan taitava ja pystyvä. On tinkimättömiä yksityiskohtien tutkijoita. On lennokkaita johtajatyyppejä. On sitkeitä tiimipelaajia. On luotettavia taustavaikuttajia. On ajatusten haastajia, on sovittelijoita, on kirjureita. Kun pohtii tulevaisuuden suuntaa ja mahdollisuuksia tulevaisuuden suhteen on motivoivinta ja aikaansaavinta toimia omilla luonteenvahvuuksilla (esim. Ståhlberg, L. & Herlevi, M., 2017).

Meillä kaikilla on opittuja ja ryhmän vahvistamia arvoprioriteetteja. Kuitenkin sisäisen arvomaailman painotusten ero, sekä luontainen temperamentti eli sopeutumisen ja reagoinnin tahti, ovat yksilöllisiä. Käytännössä tämä näkyy niin, että säilyttämistä ja taloudellista menestystä arvostava ihminen on vahvimmillaan ja viihtyy parhaiten tehtävissä joissa toteutuu pysyvyys ja taloudellinen menestys. Muutosjoustavuutta ja itseohjautuvuutta arvostava ihminen vaihtaa kenties työpaikkaansa usein, kunnes löytää jatkuvaa virikkeisyyttä tarjovan tehtävän – taas vaihteeksi – kunnes tarvitsee uusia haasteita itseohjautuvuutensa haastamiseen. 

Olemme erilaisia. Mikäli vanhempasi tai isovanhempasi arvostavat pysyvyyttä, ei välttämättä ole niin että sinä olisit parhaimmillasi tai onnellisimmillasi pysyvyyttä edustavassa organisaatiossa. Niin ikään taloudellinen arvostus tai hyväntahtoisuusarvot ovat arvokehän eri painotuksia – eivät osoitus siitä mikä on tavoiteltavaa tai ns. oikeaa. 

Yli 80 maassa arvoja tutkinut Shalom Schwarz (1992, 2006) on osoittanut, että kaikki arvot asettuvat saman kehän eri puolille. Ei siis ole ns. oikeita tai vääriä arvoja. Arvot ovat sisäisiä taipumuksia siitä, mitä pidämme elämässä merkityksellisenä, ja vaikuttavat keskeisesti siihen kuinka asenne tai pyrkimys johtaa konkreettiseen toimintaan (Schwarz, S., 2012). Jos joku sanelee sen ulkoa päin, tai jos tavoittelemme asioita, jotka eivät vastaa meidän sisäiseen arvomaailmaan, emme pääsee täyteen potentiaaliimme tai voimme huonosti siinä mitä teemme.

Tämän vuoksi, kun pohtii kysymystä “mikä minusta tulee isona”, onkin hyvä pohtia “mikä minulle on tärkeää”. Se motivoi keskittymään vaikealtakin tuntuvaan asiaan, sinnittelemään haasteiden edessä, ylittämään itsensä ja jättämään arvostelijat oman varjoonsa. Upea inspiroiva esimerkki löytyy meiltä valtionjohdosta. Tai mitä ajatuksia sinulla herättää maailman nuorin naispääministeri joka muuttaa politiikan kulttuuria oman näköisekseen – koskapa toimii itselleen tärkeiden asioiden parissa.

Maailmaa ei tarvitse muuttaa. Rakennamme joka hetki tulevaisuutta. 

Tulevaisuutta ei ole. On vain kokoelma erilaisia mahdollisia tulevaisuuskuvia joita valintamme joko vahvistavat tai kuljettavat eri suuntaan (Sitra, 2022). Arvot auttavat tunnistamaan toivottavan ja tavoiteltavan tulevaisuuden. Omilla luonteenvahvuuksilla toimiminen luo onnistumisen kokemuksia ja onnistumiset puolestaan vahvistavat tulevaisuususkoa.  

Ulla kiteytti sen näin: “Kun seuraat innostustasi, tulet hyväksi siinä mitä teet.” Tulla hyväksi siinä mitä teet. Voisiko sitä jatkaa? Tulla hyväksytyksi siinä mitä teet. ”Sitten voit hyödyntää osaamisesi niihin asioihin, jotka ovat sinulle tärkeitä.”

Se, että ei vielä tiedä mihin suuntaan on menossa, aiheuttaa usein epävarmuutta. Ja kuitenkin juuri silloin tulevaisuus on avoin. Lopulta onkin ehkä kyse siitä, valitsemmeko toivon. Mitä useampi meistä valitsee toivon, sitä paremmaksi rakennamme sitä tulevaisuutta jota ei vielä ole. 

Onnea kaikille valmistuneille ja paljon toivoa kaikille polkuaan pohtiville! 
Kesän lämpöä, iloa ja valoa toivottaen,

Silja

 

Kirjoittaja on Toimisto2030 Oy perustaja, CEO, Oivalluttaja.  Toimisto2030 tiimi ja asiantuntijaverkosto auttavat yrityksiä ja yhteisöjä muodostamaan toivottava tulevaisuusvisio ja asemoimaan toimintansa maailmanlaajuiseen Agenda2030 toimenpideohjelmaan bottom up, eli jaettuun arvopohjaan perustuen. Sydämellä tehhään, omilla luonteenvahvuuksilla, tyhmiä kysymyksiä kysyen ja jatkuvaan uutta oppien.

Psst. Kiitos Ulla.