0440-362836 silja@toimisto2030.fi

Siirtymä kohti kestävämpiä kulutus- ja tuotantotapoja on tullut yhteinen yhteiskunnallinen tavoite. Tämän tavoitteen toteutumisen kannalta yritykset ovat avainpelaajia. Vastuullisuus ja liiketoimintastrategia voidaan limittää yhteen toisiaan täydentämään, mutta kuinka päästä alkuun?

Yritysten aiempaa aktiivisempi rooli luodaan pääosin organisaation kolmella osa-alueella jotka ovat liiketoimintastartegia, johtamisen toimet, sekä yhteiskehittämisen käytänteet. Nämä kolme osa-aluetta muodostuvat yrityksissä joko uudistumisen lähteeksi tai sen esteeksi. Ketteryys ja kestävä liiketoiminta ovat avain menestykseen.  

Globaalit tavoitteet antavat yrityksille ja organisaatioille pohjan niiden omalle kestävän kehityksen työlle sekä lähtökohdan omien tavoitteiden ja strategioiden laatimiseen. YK:n kestävän kehityksen toimenpideohjelma Agenda 2030 helpottaakin tunnistamaan ne asiat, joihin kunkin yrityksen tulee globaalit keskinäisriippuvuudet huomioiden keskittyä.

Agenda sisältää 17 tavoitetta joihin yritys voi peilata omaa toimintaansa. Mitkä Agenda2030 tavotteet ovat olennaisimpia yrityksen liiketoiminnan ja sen sidosryhmien kannalta? Mihin näistä tavotteista yritys haluaa vaikuttaa? Millaiset yllättävät tapahtumat maailmalla voivat vaikuttaa yrityksen (liike)toimintaan?

Kestävä kehitys osana kannattavaa liiketoimintaa

Lähes kaikki liiketoiminta on alttiina trendeille. Rakenteellisia muuttujia ympäristössämme ovat elintapoihin, globalisaatioon, kaupungistumiseen ja digitalisaatioon liittyvät trendit. Kuluttajatrendeistä näkyvimpiä ovat terveystietoisuus, kiireisen elämäntyylin kasvu sekä itsensä toteuttamisen ja erottautumisen tarve. Ekologisuuden ja ympäristövaikutusten tietoisuuden lisääntyessä kuluttajat kaipaavat lisää tietoa tuottajien vastuullisuudesta, sekä tekevät päivittäisiä valintoja siihen pohjaten. Samoin toimivat tulevaisuuden parhaat ammattilaiset. Myös sijoittavat osaavat nykypäivänä vaatia aktiivista vastuullista toimintaa rahojensa vastineeksi.

On selvää, että vastuullisuustekojen muuttamisessa liikevoitoksi puhutaan pitkän tähtäimen euroista. Mikäli vastuullisuutta ja kestävää liiketoimintaa ei oteta tosissaan, on riski isojen taloudellisten tappioiden realisoitumisesta jo lyhyellä aikavälillä: kumppanuuksia ei haluta jatkaa, tarjouspyynnöt jäävät etenemättä, alan parhaat osaajat menevät sinne, missä tavoitteet on läpinäkyviä ja arvot kohdillaan. Keskinäisriippuvuuden näkökulmasta yritysvastuuta voi toteuttaa myös parantamalla ympäröivän yhteiskunnan sopeutumiskykyä, sillä tämä hyödyttää myös yrityksiä ja toisin päin.

Mitä pidempi yrityksen liiketoimintojen ja sijoitusten aikahorisontti on, sitä tärkeämpää on ennakoida ja varautua muutokseen. Tämä on ainut keino varmistaa yrityksen kilpailukyky, mikä tarkoittaa, että luonnon monimuotoisuuteen ja ilmastonmuutokseen liittyvät kysymykset ovat tulleet sijoittajien ja yritysten pöydälle jäädäkseen (lue lisää). Yritysten kannalta erityisen merkittäviä ovat ne ilmastonmuutoksen vaikutusketjut, jotka liittyvät sen omiin arvoketjuihin. Haasteena on monimutkaisten vaikutusketjujen hahmottaminen. Ilmastonmuutoksen suorien ja välillisten vaikutusten tunnistaminen ja niihin varautuminen edellyttää yrityksissä systemaattista ja aktiivista tulevaisuustyötä, hyviä verkostoja, johdon sitoutumista ja saatavilla olevien tiedonlähteiden ja työkalujen hyödyntämistä (lue lisää).

Kuinka lähteä liikkeelle?

Kestävän kehityksen saralla on nähtävissä voimakas suuntaus aiempaa kokonaisvaltaisempaan yhteistyöhön. Yritykset ovat osa toistensa arvoketjuja, ja kaikilla on sekä odotuksia, että vaatimuksia toisiaan kohtaan. Aktiivinen kestävän kehityksen työ on nykyisin ennakkoehto sille, että markkinat edes pitävät yritystä varteenotettavana toimijana. Siksi on entistä yleisempää tehdä yhteistyötä ja olla avoimempi jopa kilpailijoita kohtaan.

Yrityksen kilpailukyvyn säilyttämisen kannalta on oleellista ymmärtää, että jokainen on samalla muutosmatkalla ja tästä syystä tiedon ja hyvien esimerkkien jakaminen on voittoa paitsi yrityksen toiminnalle, myös ympäristölle. Työskentely Agenda2030 kestävän kehityksen indikaattoreiden parissa sekä yhteiskehittäminen ovat tulevaisuuden tapa luoda kestäviä ratkaisuja – jo tänään.

Tärppejä:

 

1. Yhdistä kestävä kehitys yrityksesi liiketoimintamalliin.

2. Tunnista vastuullisen toiminnan mahdollisuudet ja riskit. Mitä positiivista teette jo nyt ja kuinka voit alkaa luoman muutosta parempaan?

3. Älä unohda pieniä, arkiselta tuntuvia asioita joita henkilöstö jo tekee. Niissä itää isomman muutoksen siemen.

4. Aseta selkeät välitavoitteet ja etene rohkeasti niitä kohti – ota oppia verkostoista. Nyt olemme kaikki uuden äärellä.

5. Älä ajattele, että kestävä kehitys ja vastuullisuus on ristiriidassa kannattavuuden kanssa. 
6. Jos vastuullisuutta ja kestävää liiketoimintaa ei priorisoida kehittämistoimissa, on suuri riski isoihin taloudellisiin tappioihin nopeasti.

7. Sitouta koko henkilöstö – ja asiakkaat.

8. Seuraa työn edistymistä ja mittaa vaikutuksia – ja viesti niistä.

Onko yhdelläkään yrityksellä enää varaa olla huomioimatta kestävän kehityksen vaatimuksia?


Mari Romppanen, Selkeyttäjä
mari@toimisto2030.fi


Kirjoittaja on Toimisto2030
yhteistyöasiantuntijana Selkeyttäjä ja taustaltaan Agenda2030 toimeenpanoon perehtynyt henkilöstöhallinnon konsultti. Mari on kupliva aikaansaaja joka pitää huolta, että asiat menevät eteen päin ja kohti tavotteita. Marin monipuolinen tausta yritysmaailmassa on antanut näkemystä erilaisten organisaatioiden toiminnasta sekä kyvyn viestiä ja paketoida hankalallekin tuntuvat asiat tiiviiseen, ymmärrettävään muotoon.

—-

Kiinnostuitko vastuullisuuden kehittämisestä Agenda2030 parissa? Varaa maksuton konsultointi tarpeiden kartoitusta ja tarjousta varten.

Tai tule kuulolle Toimisto2030 & Hathunters Oy tuottamiin webinaareihin:

Muotoilu ja kestävä kehitys yritystoiminnassa pienyrittäjälle 30.9. klo 9-10.30 ilmoittaudu
Muotoilu ja kestävä kehitys yritystoiminnassa keskisuurelle yritykselle 28.10. klo 9-10.30 ilmoittaudu

Webinaarit on toteutettu yhteistyössä valtakunnallisen muotoilun kattosäätiö Ornamo ry kanssa.