0440-362836 silja@toimisto2030.fi

IPCC-raportti maailman ympäristön tilasta vaatii välittömiä toimia. Miten toimia kestävästi? Yhdessä toisten kanssa – muotoilun keinojen vauhdittamana. Jaettu arvopohja ja halu jakaa tietoisuutta kestävästä toiminnasta toi Toimisto2030 ja Hathunters Oy yhteistyöhön. Tulevaisuus on kummankin yrityksen yhteinen missio, jolloin on ihan hyvä päättää, että tehdään yhteistyötä kilpailun sijaan. Se on ymmärtääksemme ainut tapa tehdä vaikuttavia tuotteita ja palveluita.

Yhteistyötä yhteisten arvojen parissa

Kuten kestävää kehitystä edistävä yhteistyö usein, myös tämä yhteistyö alkoi sattumalta. Se oli Tahko Ski Lift Pitch -tapahtuma talvella 2019. Muotoilujärjestöä luotsanneet muotoiluyrittäjä Iita ja muotoilija Sonja pohtivat kysymystä muotoilijoiden välisen kilpailun kannustamisesta kohti yhteistyötä. Palvelumuotoiluun erikoistuneella sosiaalipsykologi Siljalla oli pitkä kokemus eri ryhmien välisen yhteistyön vahvistamisesta. Yhteisen keskustelun synnyttämä innostus realisoitui pienyrittäjien ja muotoiluyrittäjien yhteistyöprojekteihin sparraavan Luova veto -hanketoiminnan parissa, johon kaikki saimme palveluntuottajina osallistua.

Sittemmin Iita ja Sonja perustivat – yllätys – muotoilun agenttitoimisto Hathunters Oy:n, joka edistää muotoilijoiden ja yritysten välistä yhteistyötä. Ja – yllätys – Silja perusti kestävän tulevaisuuden muotoilutoimisto Toimisto2030:n, joka edistää verkostojen ja yritystenvälistä yhteistyötä kestävien ratkaisujen parissa. Ei mennyt aikaakaan kun olimme taas päätyneet yhteisiin keskusteluihin yhteistyön vahvistamisesta ja muotoilun mahdollisuuksista.

Ajankohtaisempaa kuin koskaan

David Attenborough julkaisi vastikään teoksen ”Yksi planeetta, yksi elämä” pitäen sisällään lähes vuosisadan todistajalausunnon luonnon monimuotoisuuden hätätilasta testamenttinaan ihmiskunnalle. Hänen mukaansa olemme viimeinen sukupolvi jolla on mahdollisuus pelastaa ihmiskunta sitä vääjäämättä lähestyvältä katastrofilta.

Tuorein hallistustenvälisen ilmastopaneeli IPCC:n raportti osoittaa, että ympäristötoimien osalta ei voi enää jossitella tai kummastella – tulee toimia. Kansainvälinen tutkijoiden joukko on osoittanut, että maailman hiilidioksidipäästöjen tulee vähintään puolittua vuoteen 2030 mennessä. Ilmasto on lämmennyt jo nyt 1,1 astetta esiteollisista ajoista. 1,5 astetta tulee ylittymään todennäköisesti jo vuoteen 2030 paikkeilla. Jo olemassa oleva siirtymä tietää jo sään ääri-ilmiöitä, jäätikön sulamista, Golf-virran hidastumista, nälkää, pakolaisuutta, sairauksia, sekä ennakoimattomia muutoksia että kustannuksia niin julkiseen talouteen kuin liiketoimintaan. Jos annamme lämpötilan nousta yli 2 astetta, eläminen maapallolla käy lähes mahdottomaksi.

Kestävä kehitys lähellä sydäntä

Siinä missä IPCC-raportin ensimmäinen osa teki ilmastohätätilan ymmärrettäväksi, se teki myös selväksi, että toivoa yhä on. Ihmisten tärkein selviytymiskeino on perinteisesti ollut sekä luovuus että kyky tehdä yhteistyötä. Sekä muotoilun että palvelumuotoiluprosessin menetelmät, että yhteistyö joka laajentaa näkökulmia ja mahdollisuuksia haastavat perinteisen tai kankean yhteistyön ja kehittämisen mallit. Valjastavat inhimillisen luovuuden siihen, mihin se on evoluutiossa parhaimmillaan kehittynyt. Ehkä tähän kulminaatiopisteeseen? 

Iita: Olen saanut leikkiä ja kasvaa puhtaassa luonnossa, sieniä ja marjoja keräten, luonnon ihmeitä tarkastellen. Uskon vahvasti siihen, että meillä on mahdollisuus tarjota samat elämykset tuleville sukupolville, mutta vain jos toimimme nyt. Jokaisen meistä täytyy tarkastella omaa ja myös yrityksen tai työpaikan toimintaa muutoksen linssin läpi ja ymmärrettävä, että vastuu huomisesta on minulla, sinulla ja meillä yhdessä. Toivon, että vastakkainasettelun sijasta löytäisimme ihmiskuntana yhteisen päämäärän ja tavoitteen, johon jokainen yksilö sitoutuu ja jota kohdin kuljemme.

Silja: Kasvoin Suomen Lapissa jossa oli joka päivä arjessa läsnä ainakin useita eri kulttuuria. Suomalainen, kolme eri saamelaiskulttuuria, Venäjän ja Norjan rajan läheisyys, sekä kauempaa tulevat kansainväliset turistit briteistä japanilaisiin. Eri kulttuuriryhmien tulkinnat, näkemykset ja tarpeet olivat erilaisia – ja se oli sekä ilmeistä että luonnollista. Lähtien liikkeelle kysymyksistä kuten onko metsässä turvallista olla, tai millä tavoin ja missä määrin vaikkapa poron turkin, sarvien tai lihan hyödyntäminen on ok, sekä myös kysymykset erilaisista maankäyttö- tai kielioikeuksista. Sen takia ei ole – näin jälkikäteen ajatellen – mitenkään ihmeellistä että päädyin opiskelemaan sosiaalipsykologiaa ja kulttuurinvälisiä asenteita ja sitä, miten yhteistyötä voi edistää. Eikä se, että jatkoin opintoja palvelumuotoiluun, jossa rakennetaan asiakaskokemusta ja fasilitoidaan yhteistyötä. Olkoonkin pitkä mutta johdonmukainen silta siihen, mitä ymmärrystä kestävän kehityksen tavoitteissa tarvitaan! Yhteistyötä eri ryhmien ja verkostojen välillä, yhteisen arvopohjan tunnistamista, ja sitten palvelumuotoilua ja fasilitointia ketterään etenemiseen! Oma sielunmaisema on Lapissa, tuntureilla, siellä missä ei oo mitään liikaa, ja kulttuurista perintöä sitäkin enemmän. Ehkä just sitä, mistä esimerkiksi Arto O. Salonen herättävissä kirjoituksissaan puhuu.

Sonja: Jos mietin mistä todennäköisesti joutuisin luopumaan jo omana elinaikana ja mitä maailmassa ei enää ole ilmastonmuutoksen seurauksena, koen sen hyvin huolestuttavana ja ahdistavana. Luonto on minulle kaikki kaikessa ja haluan viettää siellä mahdollisimman paljon aikaa ja kasvattaa sekä kerätä myös ruokaa. Hyönteiskato, sään ääri-ilmiöt ja kuivuus näkyvät minun arjessani jo nyt. Vaikka kuinka luen ja perehdyn artikkeleihin, tutkijoiden tuottamiin raportteihin, en haluaisi uskoa mitä kohti olemme menossa. Haluaisin, että mikään ei muutu. Muutos kuitenkin tulee ja on aika hyväksyä ja katsoa mitä on tehtävissä sekä tarttua toimeen. Toivon, että tämä muutos tuo ihmiset yhteen ja saa meidät toimimaan kohti yhteisiä ratkaisuja ongelmien tuottamisen sijaan. Siltä kannalta näen tämän mahdollisuutena.  

Me uskomme ammatillisen kokemuksemme myötä, että muotoilu voi olla ydinroolissa sekä tuomalla eri näkökulmia yhteen että tuottamalla nopeasti ratkaisuja eri osapuolten välillä.  Muutoksessa tarvitaan osaamista ja tietoa, joka päivittyy jatkuvasti – toisinsanoen saman köyden vetämistä ratkaisujen kirittämiseksi. Ja itseasiassa mitä yhteistyö myös mahdollistaa – kuten meidän kohdalla – on luoda ymmärrystä, joka on enemmän kuin osiensa summa ja joka tuottaa konkreettisia uusia, aiempaa parempia tuotteita tai palveluita.

Luovuus on evoluution huipputuote 

Ne yksilöt, jotka ovat kokeneet empatiaa ja pystyneet yhteistä hyvää edistävään prososiaaliseen toimintaan, ovat selvinneet. Mitenpä muutoin kuin luovien ratkaisujen keinoin. Ei ole sattumaa, että koko Euroopan tasolla on viime lokakuussa lanseerattu luovaa ongelmanratkaisukykyä edistävä ja toimialat ylittävä polku vihreän kehityksen edistämiseksi: Uusi Eurooppalainen Bauhaus, johon kannustetaan kaikkia. Ihan kaikkia. Myös YK:n Kestävän kehityksen tavoitteet, Agenda2030 perustuu ymmärrykseen siitä että kestävää tulevaisuutta rakennetaan huomioimalla taloudellinen, sosialainen, kulttuurinen ja ekologinen kehitys huomioon, ottamalla kaikki mukaan. (lue lisää esim. täältä)

Tiedon päivittäminen ja ymmärryksen lisääminen ovat tärkeitä osia muutoksen tiellä. Ilmoittaudu Muotoilu ja kestävät ratkaisut yritystoiminnassa -webinaareihin NYT. Inspiraatiota ja konkreettisia ideoita ja työkaluja saatavilla syksyn webinaarisarjassamme Muotoilu ja kestävät ratkaisut.

https://www.toimisto2030.fi/ajankohtaista

https://www.hathunters.fi/ajankohtaista/webinaarisarja

Toivolla ja toimilla eteenpäin, 

Silja

Kirjoittaja on Toimisto2030 perustaja, Oivalluttaja ja palvelumuotoilija, sekä koulutettu Tulevaisuustaajuus-valmentaja. Siljaa inspiroi mahdollistaa uudenlaista yhteistyötä ja auttaa ihmisiä oivaltamaan omia supervoimiaan toimivalle yhteistyölle. Sosiaalipsykologian tausta palvelumuotoiluun vie asiakasymmärryksen ohella toiminnan juurisyiden äärelle: tutkimustiedon hyödyntäminen luovan ja innostavan työskentelyn pohjalla saa aikaan vaikuttavaa muutosta.