0440-362836 silja@toimisto2030.fi

Tiedätkö sen tunteen, kun innostut työssäsi uudesta – olet lähes varma että ideasi on hyvä – ja
haluat saada muut osallistettua tekemiseen mukaan? Jos et löydä oikeita keinoja, idea kuihtuu
ennenkuin ehtii kunnolla alkaakaan, tai saat idean toteutettua, mutta se kohderyhmä jolle
ideasta olisi tarkoitus olla hyötyä, ei olekaan tyytyväinen.

Tunnistatko tilanteen? Ei hätää, palvelumuotoilusta voi tulla oma supervoimasi ja palvelumuotoilun avulla pystyt vastata näihin haasteisiin – ja moneen muuhun.

Snellman Edu julkaisi Toimisto2030 perustajan, oivalluttaja Silja Huttusen ja Savonia AMK innovaatioasiantuntija Matti Laitisen artikkelin Palvelumuotoilun perusteet 25 op opintokokonaisuudesta. Artikkelissa käsitellään, mitä tarkoittaa väite jonka mukaan palvelumuotoilu on ajattelutapa, millä tavoin palvelumuotoilu tuottaa kilpailuetua, kuinka ääneen sanomattomia ilmiöitä tunnistetaan ja konkretisoidaan ja kuinka palvelumuotoilun prosessia johdetaan. Perehdymme sekä business designiin, julkisten palvelujen kehittämiseen että liiketoiminnan kehittämiseen.

”Palvelumuotoilu on lähestymistapa kehittämiseen, joka auttaa jäsentämään palveluita, innostaa useita tekijöitä mukaan ja lisää kehittämisprojekteihin järjestelmällisyyttä. Yksityiskohdista nauttivaa projektihakaa palvelumuotoilu auttaa huomioimaan muiden näkökulmia ja hallinnoimaan arvonluontiketjua osallistaen mukaan oikeat tekijät.” – Silja Huttunen

Toimisto2030 Silja oivalluttaa omilla kurssiosuuksillaan palvelumuotoilua sosiaalipsykologisella ymmärryksellä höystettynä: kuinka hankitaan syvällistä asiakasymmärrystä, tunnistetaan ja osallistetaan keskeiset asiakasryhmät, sekä rakennetaan erityistä asiakaskokemusta. Perehdymme myös yhteiskehittämiseen ja ideointiin – niin asiakasrajapinnassa, organisaation sisällä että sidosryhmissä.

”Kehittämisprosessin aikana onkin tarpeen tunnistaa eri toimijoiden välisiä yhteistyön rajapintoja, karsia päällekkäisyyksiä, kehitettää ratkaisuja yhdessä ja tunnistaa ne palvelun osa-alueet, jotka edellyttävät erityistä resursointia hyvän palvelukokemuksen varmistamiseksi. Tärkeä osa mallinnusta onkin prototypointi, jonka perusteella otetaan kokeiluista opiksi ja tunnistetaan mikä toimii. Mittarit ovat liiketoiminnallisia, mutta myös asiakaskokemukseen liittyviä. Nämä seikat täytyy sovittaa yhteen.” – Matti Laitinen

Keskeisessä roolissa Palvelumuotoilun perusteet 25 op on myös palvelumuotoiluidentiteetin rakentuminen. On muotoilijan ammattitaitoa myös tunnistaa sellaiset projektit, joissa ei ole edistymisen mahdollisuuksia. Sen arvioiminen ei kuitenkaan ole helppoa, ja merkittävin muutos palvelumuotoilussa tapahtuu ajattelussa. Sparraamme kehitystäsi opintokokonaisuuden aikana.

”Kun lähdet palvelumuotoilumatkalle se muuttaa tapaasi lähestyä kaikkea kehittämistä. Palvelumuotoilun lähestymistavan omaksuminen antaa perspektiiviä selvittää aitoja asiakastarpeita ennen ratkaisujen tarjoamista ja auttaa katsomaan asioita oman osaamisalan ulkopuolelle. Tärkeä asia on myös motivoida verkostoja uudenlaiseen yhteistyöhön ketterämmin.” – Silja Huttunen

Palvelumuotoilun perusteet (25op) kokonaisuuden aikana pyritään aidosti oppimaan mokista hyvässä ilmapiirissä – pätemisen sijaan. Tämä on rohkeutta tehdä ketteriä asiakasymmärrykseen perustuvia valintoja ja oppia luopumaan niistä ideoista, jotka eivät vie eteenpäin.

Mikäli haluat valjastaa palvelumuotoilusta oman supervoimasi, tervetuloa mukaan oppimaan sekä oivaltamaan! Ilmoittautuminen on nyt auki – varmista paikkasi mukaan 27.8.2021 mennessä!

 

Silja Huttunen, Oivalluttaja, Toimisto2030 & Matti Laitinen, Innovaatioasiantuntija, Savonia AMK