0440-362836 silja@toimisto2030.fi

Vieläkö palaamme toimistolle? Kuinka? Jos pandemian sanotaan olevan vain lämmittelyä ilmastonmuutokselle, kuinka globaalit kriisit muuttavat tapaamme tehdä töitä? Millaiset ratkaisut toimivat, kun työn tekemisen tapa ja asiakkaiden tarpeet muuttavat? Kuinka vaikutamme itse kehityksen suuntaan?

Näitä kysymyksiä kysyimme tammikuussa 2021, kun Toimisto2030 sai alkunsa. Toimisto2030 on perustettu vastaamaan kysymyksiin yhteiskehittäen.

Uskon, että tulevaisuuden toimisto rakentuu erilaisia tulevaisuuskuvia kartoittaen, ratkaisuja yhteiskehittäen ja rakentamalla aktiivisesti parempaa maailmaa.

Tänä vuonna ennakoinnin sijaan painotetaan tulevaisuusajattelua. Kun pelkkä ennakointi ei riitä, tarvitaan kyvykkyyttä lisätä radikaalisti tulevaisuusajattelun taitoja. Tulevaisuustyöskentely auttaa näkemään tämän päivän huolien yli ja visioimaan mahdollisia tulevaisuuskuvia. Toimisto2030 nojaa tulevaisuustyöskentelyssä Sitran Tulevaisuustaajuus-konseptiin, jota täydennetään tulevaisuuskuvien yhteiskehittämisellä ja iteroinnilla, sekä riskiarvioinnilla. Tämä kevyt työpajapaketti sopisi organisaatiossa läpikäytäväksi vaikka kerran vuodessa!

Kuluvan vuoden aikana vastaamme kenties myös kysymykseen muuttuneen työelämän tarpeista: millä tavoin hoidetaan siirtymä koulutuskeskeisyydestä kohti osaamisperusteisuutta, jotta pystymme vastata kiertotalousmurrokseen. Kiertotalousratkaisuissa ei ole kyse ideologioista tai preferensseistä. Koskettaahan muutos meitä kaikkia niin työpaikoilla kuin kotitalouksissa, kuten myös hoitamattoman muutoksen seuraukset. Tässä meille on avuksi monialaisuus: monialainen osaaminen siilojen sijaan. Työpaikoilla voidaan tukea jokaista antamalla välineitä tunnistaa ”mitä mä osaan nyt?” ”mitä mun pitäisi vielä oppia?” sekä ”mitä voin tehdä yhdessä toisten kanssa?” Tähän tarpeeseen Toimisto2030 fasilitoi kevyen, 1-2 fasilitoidun etätyöpajojen kokonaisuuden, tai on mukanasi kattavammassakin työn uusintamisen muotoiluprosessissa.

Yhteiskehittäminen auttaa tuomaan tiimin erilaiset osaamiset – sekä tarvittaessa myös asiakkaat – samaan pöytään. Parhaat ideat tarvitsevat myös eri toimialojen risteyttämistä ja rohkeaa haastajaa. Yhteiskehittämisen keinoin pystytään kirkastamaan ja konkretisoimaan myös monimutkaisia, Agenda2030 tavoitteiden saavuttamiseen liittyviä keskinäisriippuvuuksia eri toimijoiden välillä. Toimisto2030 on käytettävissä avuksi yhteistyön fasilitoinnissa. Autamme myös kohderyhmäymmärryksen keruussa asiakas- ja B2B-verkoston rajapinnassa.

Optimismi ei koskaan ole ollut yliarvostettua, mutta ”ihmiskunta menestyy niin kauan kuin meillä on tulevaisuususkoa.”

On tärkeää, että yhteiskehittäminen mahdollistaa monimutkaisista ilmiöistä keskustelun ja niiden yhteisen sanottamisen – ja sen myötä lisää työtyyväisyyttä sekä pystyvyyden- ja hallinnantunnetta haastavassa alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Fasilitoitu asiakasymmärryksen keruu ja yhteiskehittäminen auttavat parhaimmillaan luomaan kehittämisen kulttuurin muutosvoimaksi, joka innostaa ja motivoi eri osapuolia – käsillä olevista haasteista huolimatta.

 

Innostunein yhteistyöterveisin,

Silja